หนังสืออาหารเปลี่ยนสิว

หนังสือเล่มนี้ เริ่มต้นที่ “ปัญหาของคุณ”

ถ้าคุณกำลังมีปัญหาสิวเรื้อรัง สิวฮอร์โมน สิววัยผู้ใหญ่ ที่ได้พยายามรักษามาหลายวิธีแล้ว ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหายจริง ๆ เสียที และคุณกำลังสนใจการรักษาสิวด้วยอาหารหรือรักษาที่ภายใน บีมเขียนเล่มนี้มาเพื่อเป็น “จุดเริ่มต้น” ที่ถูกต้องที่จะช่วยย่นระยะเวลาสู่ความสำเร็จในการรักษาสิวจากภายในได้เร็วขึ้น 12 เท่ากว่าการคลำทางหาข้อมูลด้วยตัวเองและทดลองไปเรื่อย ๆ

ทุกครั้งที่บีมเขียนหนังสือ บีมจะใช้เวลาในการระลึกถึงและลิสต์ “คำถามที่ได้รับบ่อย ๆ” จากลูกค้า ผู้อ่าน และผู้ติดตาม ที่ทางบีมหรือทีมงานต้องใช้ชุดข้อมูลเดิมตอบทุกครั้ง แสดงว่าเป็นปัญหาที่ผู้คนเจอมากและถามเข้ามาเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมาย และบีมพบว่าด้วยการเขียนตอบคำถามที่ได้รับบ่อยๆ แต่นำมาเรียบเรียงเป็นหัวข้อให้ลำดับความคิดความเข้าใจได้ง่ายสไตล์หนังสือเล่ม ช่วยตอบ “ทุกคำถาม” ของผู้สนใจหรือผู้ที่ยังมีปัญหาอยู่ได้ทั้งหมดจริง ๆ หรือแทบจะเหลือคำถามน้อยมากจริง ๆ

ปัญหาของผู้เริ่มต้นรักษาสิวจากภายใน

 • ไม่มีเวลาในการศึกษาข้อมูลจำนวนมากที่บีมเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ ทำให้ไม่รู้ว่าจะต้องเร่ิมต้นอย่างไรดีเรื่องของการปรับอาหาร
 • เมื่อไม่เข้าใจเรื่องนี้ชัดเจน ไม่มีหลักให้จับไว้ ไม่รู้จะต้องทำอะไรบ้าง จะทำให้การปฏิบัติไม่ชัดเจน ไม่ตรงจุด และไม่เห็นผล เพราะผลลัพธ์ที่ถูกต้อง จะเกิดจากการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้น ไม่มีทางอื่น และการปฏิบัติที่ถูกต้อง จะมาจากความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น ความชัดเจนสำคัญที่สุด และหนังสือเล่มนี้คือ ความชัดเจนและหลักปฏิบัติที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลในหลาย ๆ ท่านที่ได้ลองทำตาม ไม่ใช่แต่เฉพาะบีมคนเดียวเท่านั้น (แต่การได้ผลเร็วช้าอย่างไร จะอยู่ที่วินัยและความเสียหายของระบบภายในของแต่ละท่านเป็นสำคัญ)
 • จากเคสที่บีมได้ดูแลมาทุกเคสและติดตามผลได้เป็นระยะเวลากว่า 12 ปี บีมพบว่าผู้ที่สิวหายได้จริงและหายเร็วกว่า จะดูแลเรื่องอาหารค่อนข้างดีมาก ในขณะที่ท่านที่หายช้าหรือยังมีสิวขึ้นซ้ำ ๆ แม้จะใช้ผลิตภัณฑ์ของร้านนานแล้ว มักจะเกิดจากการไม่ได้ปรับเรื่องอาหารอย่างจริงจัง
 • บีมมาวิเคราะห์ดูแล้วว่าพฤติกรรมเรื่องอาหาร น่าจะขึ้นอยู่กับความเข้าใจเรื่องอาหารที่ส่งผลต่อร่างกายนี้อย่างไร เขามองเห็นว่าอาหารส่งผลต่อผิวและสิวจริงหรือไม่ และอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกลุ่มที่ไม่ได้ปรับเรื่องอาหารจะมองไม่เห็นในจุดนี้
 • นั่นจึงเป็นที่มาว่า บีมพยายามที่จะเชื่อมโยงและปรับมุมมองใหม่ทั้งหมดให้กับผู้อ่านทุกท่าน โดยปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่องอาหารกับร่างกายและผิวใหม่ทั้งหมดอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้จริง ๆ
 • คนเราจะเปลี่ยนแปลงได้จริง เมื่อเขาเข้าใจจริง ๆ ว่าการเปลี่ยนของเขานั้น จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่เขาต้องการจริงๆ เท่านั้น นี่จะทำให้เขาพัฒนาตัวเอง โดยไม่ต้องมีใครมาบอกหรือบังคับให้ทำเลย และนั่นคือความตั้งใจหลัก ๆ ของบีมในการเขียนเล่มนี้
 • บีมอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องอาหารจริง ๆ ที่เราไม่เคยได้เรียนจากโรงเรียนหรือครอบครัวของเรา แต่มันส่งผลต่อเราตลอดเวลา ซึ่งเมื่อเข้าใจแล้ว ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เองโดยอัตโนมัติ และนั่นคือ สุขภาพพึ่งตัวเองที่แท้จริง นี่คือพื้นฐานของ mindset ที่สำคัญมากต่อการมีสุขภาพที่ดี ผิวที่ดี ผิวใสไร้สิวได้ตลอดไปจริง

หนังสือเล่มนี้ ต่างจากหนังสืออาหารสุขภาพอื่น ๆ อย่างไร?

แม้การทานอาหารสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ จะช่วยให้ผิวและสุขภาพดีขึ้น สิวหายได้ แต่เล่มนี้มีความแตกต่างที่สำคัญจากหนังสืออื่น ๆ คือ เป็นการนำมุมมองและการตกผลึกจากประสบการณ์การเป็นสิวเรื้อรังของบีมและการทดลองทานอาหารสุขภาพหลากหลายแนวทางเพื่อแก้ปัญหาสิวจากภายในโดยเฉพาะ และผ่านการตั้งครรภ์ 2 ครั้ง ซึ่งมีโจทย์ที่ท้าทายมากว่า จะทานให้สารอาหารครบและมากพอเพื่อลูกและเราอย่างไรให้ลูกสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงและเราต้องไม่เป็นสิว

ด้วยประสบการณ์ในการทดลองทานอาหารหลากหลายรูปแบบและผ่านช่วงการตั้งครรภ์มาแล้ว ทำให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งแต่พยายามกลั่นกรองเอาเฉพาะประเด็นหลักที่สำคัญ นำมาเรียบเรียงให้ง่ายที่สุด ที่มุ่งให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจง่ายและทำได้เลยเร็วที่สุด ดังนั้น เล่มนี้คือคัดเฉพาะ “หัวกะทิ” ของความรู้ที่คัดสรรสำหรับผู้เริ่มต้นให้แล้ว โดยคุณไม่ต้องเสียเวลาทดลองเอง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เร็วขึ้นนั่นเองค่ะ

จากคู่มือ…สู่ E-Book

เรื่องมันมีอยู่ว่า วันหนึ่งในปี 2561 บีมอยากจะเขียนคู่มือสำหรับลูกค้าและผู้สนใจแนวทางสิวซีเคร็ตให้เข้าใจเรื่องความสำคัญของ “อาหาร” ว่าจำเป็นต้องปรับอาหารนะ สิวจึงจะหายได้จริง ๆ พร้อมบอกหลักการปรับเปลี่ยนเรื่องอาหารแบบง่าย ๆ ที่ทำได้เลยและเห็นผลเร็ว เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นกับตาตัวเอง มีประสบการณ์ด้วยตัวเองจริง ๆ ว่า “อาหารเปลี่ยนผิว” และ “ทำให้สิวหายได้จริง ๆ” นะ! เพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำแนวทางนี้ต่อไปได้ (เพราะการเลือกแนวทางนี้ในการรักษาสิว จำเป็นต้องมีพลังส่งจากตัวเองมาก ๆ จึงจะไปได้ถึงฝั่ง ผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่เห็นเองจะเป็นพลังสะสมให้กับคุณได้และจะดึงคุณกลับมาเองเมื่อหลุดไปโดยอัตโนมัติ)

เขียนไปเขียนมา วิญญาณนักเขียนเข้าสิง ก็เลยเขียนยาวกว่าที่คิดไว้ซะอย่างนั้น เลยคิดว่าไหน ๆ ก็ยาวเลยคู่มือฉบับย่อมาหลายหน้าแล้ว ก็เขียนเป็นเล่มเลยก็แล้วกัน!

สรุปว่าในครั้งนั้น เลยได้ต้นฉบับ E-Book มา 1 เล่ม ชื่อว่า “อาหารเปลี่ยนสิว” ตั้งแต่แรกเลยค่ะ

มีผู้ทำแล้วเห็นผลจริง

เมื่อได้ไฟล์ E-Book มาแล้ว ก็เปิดให้ผู้สนใจได้สั่งซื้อไปอ่านและปฏิบัติดู ประมาณ 1 เดือนผ่านไป ก็เริ่มได้รับฟีดแบ็คจากผู้อ่านมาว่า “สิวหายจริงๆ” “ผิวมันลดลงจริง” “ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะง่ายขนาดนี้”!!! บีมจึงมีกำลังใจมาก ๆ ในบทบาทของนักเขียน ที่ได้รับรู้ว่างานเขียนของเราสามารถช่วยให้ผู้อ่านได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ มีผิวและสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงได้จริง ๆ

ตีพิมพ์ครั้งแรก

มีผู้อ่านหลาย ๆ ท่าน มีความถนัดในการอ่านหนังสือแบบพิมพ์เล่มมากกว่าแบบ E-Book บีมจึงได้สั่งตีพิมพ์หนังสือเป็นเล่ม ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนผลงานเรื่อยมา

ปรับปรุงให้ดีขึ้นในปี พ.ศ. 2564

ประมาณกลางปี 2564 บีมรู้สึกว่ามีข้อมูลที่อยากจะอัพเดทเพิ่มเติมในหนังสือเล่มนี้ ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเพิ่มเติมในช่วงเวลา 3 ปีเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร และ อยากลงรายละเอียดในหลาย ๆ ส่วนเข้าไปเพิ่มเติม จึงได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ประมาณ 70% ทั้งปรับของเดิมให้อัพเดทขึ้นและเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปอีก ซึ่งก็จะมีส่วนเนื้อหาที่ตอบคำถามของผู้อ่านก่อนหน้านี้เพิ่มเติมลงไปด้วย เพื่อให้ผู้อ่านท่านใหม่ ๆ ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนมากขึ้น และยังเพิ่ม QR Code เพื่อดูคลิปวิดีโอเสริมเนื้อหาในหลาย ๆ จุดด้วยค่ะ

นอกจากเนื้อหาแล้ว บีมได้ปรับปกและจัดรูปเล่มใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกสบายใจสบายตามากขึ้นด้วยค่ะ

ซึ่งนั่นก็คือเล่มที่บีมถืออยู่ในมือ (ในภาพ) นั่นเองค่ะ 🙂

ลักษณะของหนังสือเล่มนี้

ถ้าเปรียบเป็นคนคนหนึ่ง หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนเพื่อนที่มีบุคลิกสบาย ๆ แต่คุยด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มจากเขา ได้เนื้อหาสาระจากเขา ที่เขาได้ลองทำมาแล้วจริง ๆ มีประสบการณ์มาแล้วจริง ๆ ในสิ่งที่เขาพูด ที่อยากให้คุณเอาไปปรับใช้เรื่องสิว ผิว และสุขภาพได้แบบง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง เพื่อนคนคนนี้จะอธิบายเรื่องที่ยาก ๆ ให้เป็นเรื่องง่ายไว้ก่อน ไม่ใช้ศัพท์เทคนิค (หรือใช้น้อยที่สุด) เพราะเขาอยากให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายและนำไปทำได้เลยทันที เพราะ การลงมือทำทันทีคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณได้เข้าใจเร็วที่สุด เห็นผลเร็วกว่า ซึ่งจะเป็นผลดีกว่ากับตัวคุณเองแน่นอน

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่กำลังมีปัญหาสิวที่รักษามาทุกวิธีแล้วก็ยังไม่หาย และกำลังมองหาวิธีการรักษาจากภายในหรือแนวทางธรรมชาติ เพราะเชื่อว่าสิวที่ขึ้นซ้ำ ๆ นี้น่าจะมีสาเหตุจากภายใน
 • ผู้ที่เปิดใจพร้อมรับความรู้ใหม่ ๆ เกิน 100%
 • ผู้ที่ต้องการย่นระยะเวลาสู่ความสำเร็จในการรักษาสิวจากภายใน
 • ผู้ที่ไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลที่บีมเผยแพร่บนช่องทางออนไลน์
 • ผู้ที่มีคนที่รักกำลังมีปัญหาสิวที่เป็นมานานและยังไม่หายและเขาพร้อมเปิดรับแนวทางใหม่ ๆ และเชื่อคุณ

หนังสือเล่มนี้ไม่เหมาะกับใคร?

 • ผู้ที่เชื่อว่าการรักษาสิวจะต้องรักษาด้วยยาหรือการใช้ครีมรักษาที่ภายนอกเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารและการปรับที่ระบบภายใน
 • ผู้ที่มีความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการในระดับกลางถึงสูง และใช้แนวทางหรือความรู้นั้นได้ผลดีอยู่แล้ว
 • ผู้ที่มีแนวทางการทานอาหารที่คุณเชื่อมั่นว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดแล้ว

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้

ประกอบด้วย 17 บทที่อ่านเข้าใจง่าย อ่านจบได้เร็ว และเร่ิมทำได้ทันที ดังนี้ค่ะ

🔑 เปลี่ยนผิวเหนือกรรมพันธุ์ ด้วยศาสตร์ Epigenetics

(Epi แปลว่า เหนือ Genetics แปลว่า ยีน เป็นวิทยาศาสตร์แขนงใหม่ของโลกที่มีงานวิจัยมากมายรองรับว่า สภาพแวดล้อมสามารถเปลี่ยนแปลงยีนของมนุษย์ได้ และอาหารก็นับเป็นหนึ่งในนั้นด้วย ซึ่งจะทำให้คุณเห็นภาพว่าเมื่อเปลี่ยนอาหารแล้ว จะเปลี่ยนร่างกายและผิวของคุณได้อย่างไร ทำให้คุณรู้สึกมีกำลังใจและความหวังซึ่งสำคัญมากสำหรับการใช้แนวทางนี้)

🔑 คนอื่นก็ทานแบบนี้เหมือนกัน แต่ทำไมถึงไม่เป็นสิว!?

(บทนี้จะอธิบายให้คุณเข้าใจว่า ทำไมคนที่ทานอาหารเหมือนกัน คนหนึ่งจึงไม่มีปัญหาสิว แต่คนหนึ่งกลับมีสิว ซึ่งจะช่วยให้คุณคลายสงสัยและโฟกัสมาที่ตัวเองได้มากขึ้นและเลิกเปรียบเทียบ)

🔑 ความหมายของอาหาร

(บทนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าที่จริงแล้ว อาหารหมายถึงอะไร และจะเริ่มแยกแยะ “สิ่งที่กินได้” กับ “อาหาร” ออกจากกันได้ เพื่อให้ร่างกายได้รับเฉพาะอาหารแท้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้น)

🔑 อาหาร vs สารอาหาร

(บทนี้จะทำให้คุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างอาหารและสารอาหารอย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้คุณเลือกอาหารที่จะทานได้ดีขึ้น พิจารณาอาหารอย่างมีสติมากขึ้น เลือกผลลัพธ์ปลายทางได้มากขึ้นจากการทาน )

🔑 อาหารแท้ vs อาหารเทียม

(บทนี้จะยกตัวอย่างอาหารแท้และอาหารเทียมให้คุณเห็นชัดเจน ซึ่งการทานอาหารแท้เท่านั้นที่จะเปลี่ยนผิวได้จริง)

🔑 ความสำคัญของอาหารต่อผิว

(บทนี้จะขยายความคำว่า You Are What You Eat ให้คุณเข้าใจชัดเจนในบริบทเรื่องสิวโดยเฉพาะ เข้าใจกระบวนการของร่างกายว่าจะเปลี่ยนอาหารมาเป็นผิวได้อย่างไร)

🔑 ทำไมเปลี่ยนอาหารแล้วสิวหาย

(บทนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการของร่างกายในการเปลี่ยนผิวเมื่อได้เปลี่ยนอาหาร)

🔑 วิธีทานอาหารที่กำจัดสิว

(บทนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้วิธีการทานอาหารที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลำดับการทานอาหาร การจัดสภาพแวดล้อมในการทานอาหาร ฯลฯ ซึ่งสำคัญไม่แพ้การเลือกอาหารเลย คือ วิธีที่เรารับอาหารเข้าไป หากทำได้ถูกวิธีก็จะช่วยให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นแม้จะทานอาหารแบบเดียวกัน )

🔑 ระบบย่อยกับสิว

(บทนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจระบบย่อยอาหารของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับปัญหาสิวอย่างชัดเจน)

🔑 อาหารเพิ่มสิว

(บทนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ว่ามีอาหารอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของสิว และมันมีกลไกอย่างไรแบบละเอียด ซึ่งบีมสรุปจากการค้นคว้า ศึกษา ทดลองด้วยตัวเองกว่า 12 ปี และสนับสนุนด้วยข้อมูลจากเพื่อนพี่น้องสิวซีเคร็ตที่ไปตรวจภาวะแพ้อาหารมาแล้วว่าตรงกับลิสต์ที่บีมสรุปมาให้ ซึ่งเมื่องดแล้วช่วยให้สิวลดลงหรือหายจริง)

🔑 อาหารกำจัดสิว

(บทนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ว่ามีอาหารอะไรบ้างที่คุณสามารถหาได้ง่าย อยู่ในครัวหรือหาซื้อได้ง่ายและประหยัด เพื่อนำมาใช้ในการทดลองการทานรักษาสิวในเบื้องต้น โดยที่ไม่ต้องมีทักษะในการปรุงอาหารเลย และอธิบายกลไกในการลดหรือรักษาสิวอย่างไร และบอกหลักการทานว่าอาหารชนิดใดที่ควรทานเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน และชนิดใดที่ควรทานเฉพาะช่วงที่ต้องการให้สิวยุบอย่างรวดเร็วเท่านั้น ไม่ควรใช้ต่อเนื่องกันยาวนานเกินไป)

🔑 การแพ้อาหารแฝงกับสิวเรื้อรัง

(บทนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องการแพ้อาหารแฝงที่ส่งผลต่อสิวเรื้อรัง อาจเป็นคำใหม่ที่หลายคนยังไม่เคยรู้จัก และอาจช่วยให้คุณตระหนักว่าคุณอาจมีภาวะนี้อยู่ก็ได้ เพื่อช่วยให้คุณวางแผนในการดูแลตัวเองได้ดีขึ้น)

🔑 วิธีสังเกตอาหารที่ไม่ใช่กับร่างกายของเรา

(บทนี้บีมให้วิธีสังเกตร่างกายของคุณเองว่าเมื่อไหร่ที่เรากำลังทานอาหารที่ร่างกายของเราไม่ต้องการหรือยังไม่สามารถรับได้ เพื่อคุณจะได้หลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ได้ในโอกาสต่อไป โอกาสเป็นสิวก็จะน้อยลงเมื่อคุณหลีกเลี่ยง)

🔑 วิธีแก้อาการเมื่อทานอาหารที่ไม่ถูกกับเรา

(บทนี้คุณจะได้รู้วิธีแก้อาการเมื่อคุณได้บังเอิญไปทานอาหารที่ไม่เหมาะกับตัวเองมาตามหัวข้อก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นวิธีที่บีมใช้เองมานานแล้ว ปลอดภัย ทำง่าย ที่คุณสามารถนำไปทดลองปรับใช้กับตัวคุณเองได้)

🔑 จำเป็นต้องทานอาหารเสริมหรือสมุนไพรหรือไม่

(บทนี้คุณจะได้รับคำตอบว่า คุณควรจะทานอาหารเสริมหรือสมุนไพรร่วมกับการรักษาสิวด้วยแนวธรรมชาตินี้หรือไม่เพื่อพิจารณาตามเหมาะสมด้วยตัวคุณเอง)

🔑 วิธีหาอาหารที่ใช่ตามขั้นตอนแบบวิทยาศาสตร์

(บทนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีสังเกตอาหารที่ใช่สำหรับร่างกายของคุณโดยเฉพาะด้วยกระบวนการแบบวิทยาศาสตร์ที่บีมใช้ศึกษาทดลองเรื่องอาหารที่สัมพันธ์กับสิวและสุขภาพมาโดยตลอด เป็นวิธีที่ง่ายและจะช่วยให้คุณรู้จักตัวเองได้เพิ่มขึ้นอีกมาก เป็นเพื่อนที่ดีของร่างกายของคุณเองที่จะสามารถเลือกเฉพาะสิ่งที่เขาต้องการให้ได้ตรงที่สุดในการทานอาหารครั้งต่อไป)

🔑 สรุปส่งท้าย

(เนื้อหาทั้งหมดจะถูกลิสต์ออกมาเป็นประเด็นสำคัญเป็นข้อ ๆ ที่จะช่วยให้คุณจับหลักที่สำคัญเพื่อการปฏิบัติและทบทวนในจุดสำคัญได้ง่ายขึ้น)

ตัวอย่างบางตอนจากหนังสือ

เกี่ยวกับผู้เขียน

ชื่อจริง วรดาภา สุขพิมลกุล

ชื่อเล่น บีม

การศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 (ปี 2548)

“หลังเรียนจบ บีมทำงานเป็นพนักงานประจำที่กรุงเทพฯ และที่สุดท้ายที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ก่อนตัดสินใจกลับมาอยู่ที่เชียงรายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และนั่นคือปีที่บีมตัดสินใจรักษาสิวแนวทางธรรมชาติแบบจริงจัง

บีมเริ่มเป็นสิวตั้งแต่ ป.4 นับถึงตอนนั้นก็รักษาสิวด้วยวิธีการมากมายแต่ไม่หายขาด แต่พอได้ศึกษาเรื่องนี้จริงจังมาหลายปีเพื่อแก้ปัญหาให้กับตัวเอง ก็พบว่าเรื่องอาหารสำคัญที่สุดในการรักษาสิวชนิดนี้ และที่สำคัญเท่ากันเลยก็คือระดับพลังงานชีวิต ซึ่งก็ได้รับมาจากอาหารเป็นส่วนใหญ่ด้วยเช่นกันค่ะ บีมจึงให้ความสำคัญกับอาหารมากและอยากแนะนำให้ทุกคนที่กำลังมีปัญหาสิวได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารและเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้ เพราะผลที่ได้จะได้มากไปกว่าเรื่องสิวอย่างแน่นอน”

คุณสามารถอ่านบันทึกและความรู้การรักษาสิวของบีมในช่วงเริ่มต้นได้ที่บล็อก https://bye-bye2acne.blogspot.com นะคะ

ราคาและวิธีสั่งซื้อ

ตอนนี้มีจำหน่ายเฉพาะ E-Book เท่านั้น ในราคา 390 บาท ซึ่งเราจะจัดส่งลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือทางอีเมลนะคะ

ยังไม่มีกำหนดการพิมพ์เล่มเร็ว ๆ นี้ แต่จะมีการปรับปรุงเนื้อหานะคะ ซึ่งจะส่งฉบับอัพเดทเพิ่มเติมให้คุณทางอีเมลที่คุณกรอกไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน (คุณจะได้รับลิงค์แบบฟอร์มหลังสั่งซื้อนะคะ) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

 1. ทัก FB Messenger : https://m.me/siwsecret.thailand หรือ LineOA : @siwsecretshop แจ้งแอดมินว่าต้องการสั่งซื้อหนังสืออาหารเปลี่ยนสิว
 2. แอดมินแจ้งยอดและเลขที่บัญชี (ขออนุญาตแจ้งใน inbox เท่านั้น เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้นะคะ)
 3. ลูกค้าส่งสลิปโอนเงินให้แอดมินในช่องทางที่ติดต่อเข้ามาสั่งซื้อ
 4. แอดมินส่งแบบฟอร์มให้ลูกค้ากรอก (กรุณาตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้อง เพราะ เราจะใช้อีเมลที่คุณกรอกในแบบฟอร์มนี้ในการจัดส่งไฟล์หนังสือให้นะคะ และถ้าหากมีการปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือ บีมก็จะส่งเล่มปรับปรุงให้ทางอีเมลที่คุณกรอกในแบบฟอร์ม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมค่ะ ดังนั้น อีเมลที่ให้ไว้สำคัญมาก ๆ ค่ะ และควรลงทะเบียนหลังสั่งซื้อหนังสือค่ะ)
 5. ลูกค้าแคปหน้าจอที่แจ้งว่า “ส่งแบบฟอร์มแล้ว” กลับมาให้แอดมินและรอแอดมินส่งไฟล์ให้ภายใน 24 ชั่วโมง (รบกวนตรวจสอบที่อีเมลนะคะ)

หากติดปัญหา ไม่ได้รับไฟล์หรือปัญหาอื่น ๆ คุณสามารถติดต่อแอดมินที่ช่องทางที่คุณสั่งซื้อได้เลยนะคะ

ขอให้คุณมีพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมทุก ๆ วันค่ะ

บีม สิวซีเคร็ต

ติดตามงานเขียนด้านอื่น ๆ ของบีมได้ที่ beamsiwsecret.com และ Facebook fan page : บีม สิวซีเคร็ต นะคะ

รีวิวจากผู้อ่านหนังสืออาหารเปลี่ยนสิว

“รีวิวหนังสือ อาหารเปลี่ยนสิวของครูบีมค่า หลังจากได้ลองอ่านและทำตามมาสักพักแล้ว ก็เห็นผลบางอย่าง…

จากหนังสือพบว่ามีพฤติกรรมหลายๆ อย่างในการกินที่ตรงกับเราซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาสิวอันดับแรกหลักๆเลย คือ ปกติเป็นคนที่กินของหวานเยอะมากกกคือชอบสุดๆและกินของทอดแบบน้ำมันเยิ้มๆด้วยปาท่องโก๋ของโปรดปราน

แล้วปกติเป็นคนกินดึกอีกด้วยค่ะ เพราะอ่านหนังสือดึกๆก็มักจะหิว ตี1ยังนั่งต้มมาม่ากินอยู่เลย55

เป็นคนกินข้าวเร็วและไม่กินข้าวเช้า แล้วยังเป็นสิวเป็นๆหายๆเต็มแก้มไปหมดไม่หายขาดสักที พอหายก็ขึ้นใหม่อีก

พอได้มาอ่านก็พบว่า ครูบีมเขียนตรงกับพฤติกรรมเราหลายๆอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องการกิน การเคี้ยวอาหารไว ที่ทำให้อาหารย่อยไม่หมดและอาจเกิดสิวได้ เลยลองปรับพฤติกรรมดูค่ะ

เริ่มจากงดของหวานของมัน ทำมาเป็นเดือนๆเลยค่ะ จนถึงตอนนี้ที่รู้สึกได้คือหน้ามันน้อยลง งงเหมือนกัน

เพราะปกติเป็นคนหน้ามันมากกก ใช้กระดาษซับมันได้เปลืองสุดๆ พอเคี้ยวอาหารช้าก็รู้สึกอิ่มไวกว่าเดิมด้วยค่ะ พยายามตื่นมากินข้าวเช้าก่อน9โมง และดื่มน้ำมากๆ

แต่ที่เห็นได้เด่นชัดคือ วิธีการสังเกตอาหารที่ใช่ และไม่ใช่สำหรับเรา คือ วันนั้นกินสเต็กและอาหารอีกมากมายเข้าไปตอนเย็น เช้าวัน ต่อมาอยู่ดีๆ ก็มีสิวขึ้นที่หว่างคิ้ว และขมับ และจะเป็นแบบนี้ตลอดทุกครั้งที่เรากินมื้อเย็นหนักๆหรือกินเนื้อสัตว์เยอะๆ ซึ่งก็ตรงกับที่ครูบีมเขียน

จากการอ่านหนังสือเหมือนพบว่าสามารถชี้แนวทางในการปฏิบัติตัวขั้นพื้นฐานคือแค่เรื่องการกินก็มีส่วนที่ทำให้เกิดสิวแบบเรื้อรังได้ แค่ปรับพฤติกรรมการกินก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรักษาสิวส่วนหนึ่งได้แล้วค่า

ขอบคุณนะคะที่เขียนหนังสือดีๆ แบบนี้มา จะคอยติดตามผลงานของครูบีมเรื่อยๆ ค่า

คุณ Mintra Kitt

รีวิวโดยคุณสมบัติ จุ้ยน่วม CEO GABAMATE & นักสร้างนวัตกรรมอาหารสร้างสุข คลิกดูคลิปวิดีโอในลิงค์นี้นะคะ https://youtu.be/w0uxZjVjTWc

รีวิวหนังสือเล่มก่อนปรับปรุง