Blog

ลักษณะพิเศษ

10 ประโยชน์ของเคลต่อสุขภาพ

Of all the super healthy greens, kale is king.

ท่ามกลางผักสีเขียวเพื่อสุขภาพทั้งหมด “เคลคือราชา”

It is definitely one of the healthiest and most nutritious plant foods in existence.

แน่นอนว่า มันเป็นหนึ่งในอาหารกลุ่มพืชที่ดีต่อสุขภาพและมีสารอาหารสูงสุดเท่าที่เรามีมา

Kale is loaded with all sorts of beneficial compounds, some of which have powerful medicinal properties.

เคลอุดมไปด้วยสารประกอบที่มีประโยชน์ทั้งหมด ซึ่งบางอย่างมีสรรพคุณทางยาที่ทรงพลังมาก ๆ

Here are 10 health benefits of kale that are supported by science.

และนี่คือประโยชน์ 10 อย่างของเคลที่ได้รับการสนับสนุนโดยวิทยาศาสตร์

1. Kale Is Among The Most Nutrient-Dense Foods on The Planet

เคลเป็นหนึ่งในอาหารที่มีสารอาหารหนาแน่นมากที่สุดในโลก

Kale is a popular vegetable and a member of the cabbage family.

เคลเป็นผักยอดนิยมและเป็นสมาชิกในตระกูลกะหล่ำ

It is a cruciferous vegetable like cabbage, broccoli, cauliflower, collard greens and Brussels sprouts.

เป็นผักตระกูลกะหล่ำปลี ซึ่งได้แก่ กะหล่ำปลี บร็อคโคลี่ กะหล่ำดอก ผักคะน้า และ กะหล่ำดาว

There are many different types of kale. The leaves can be green or purple, and have either a smooth or curly shape.

เคลมีมากมายหลายชนิด ใบของมันอาจจะเป็นสีเขียวหรือสีม่วง และอาจมีรูปทรงที่เรียบหรือเป็นใบหยัก

The most common type of kale is called curly kale or Scots kale, which has green and curly leaves and a hard, fibrous stem.

เคลที่พบได้บ่อยเรียกว่า เคลใบหยัก หรือ เคลสค็อตซ์ ที่มีใบสีเขียวและหยัก และมีลำต้นที่มีเส้นใยเหนียวและแข็งมาก

A single cup of raw kale (about 67 grams or 2.4 ounces) contains (1):

เคล 1 ด้วย (ประมาณ 67 กรัม หรือ 2.5 ออนซ์) ประกอบด้วย

 • Vitamin A: 206% of the DV (from beta-carotene)
 • Vitamin K: 684% of the DV
 • Vitamin C: 134% of the DV
 • Vitamin B6: 9% of the DV
 • Manganese: 26% of the DV
 • Calcium: 9% of the DV
 • Copper: 10% of the DV
 • Potassium: 9% of the DV
 • Magnesium: 6% of the DV
 • It also contains 3% or more of the DV for vitamin B1 (thiamin), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B3 (niacin), iron and phosphorus

มันยังประกอบด้วยวิตามินบี 1 (ไทอามิน) วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) และ วิตามินบี 3 (ไนอาซิน) เหล็ก และ ฟอสฟอรัส 3% ขึ้นไปของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน (DV-Daily Value ดูความหมายได้ที่บทความนี้ค่ะ https://www.fda.gov/food/new-nutrition-facts-label/how-understand-and-use-nutrition-facts-label#PercentDailyValue)

This is coming with a total of 33 calories, 6 grams of carbs (2 of which are fiber) and 3 grams of protein.

ซึ่งให้พลังงาน 33 แคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต 6 กรัม (2 กรัมคือไฟเบอร์) และ โปรตีน 3 กรัม

Kale contains very little fat, but a large portion of the fat in it is an omega-3 fatty acid called alpha linolenic-acid.

เคลมีไขมันน้อยมาก และสัดส่วนของไขมันจำนวนมากในเคลคือกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่มีชื่อว่ากรดอัลฟ่าไลโนเลนิค

Given its incredibly low calorie content, kale is among the most nutrient-dense foods in existence. Eating more kale is a great way to dramatically increase the total nutrient content of your diet.

การที่เคลมีปริมาณแคลอรี่ต่ำอย่างเหลือเชื่อ เคลเป็นหนึ่งในอาหารที่มีสารอาหารหนาแน่นมากที่สุดเท่าที่เรามีอยู่ การทานเคลเพิ่มขึ้นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมมากในการเพิ่มปริมาณสารอาหารโดยรวมของอาหารที่คุณทานอย่างสูงมาก

SUMMARY

Kale is very high in nutrients and very low in calories, making it one of the most nutrient-dense foods on the planet.

สรุป

เคลมีสารอาหารสูงมากและมีแคลอรี่ต่ำ ทำให้ผักชนิดนี้เป็นหนึ่งในอาหารที่มีสารอาหารหนาแน่นที่สุดในโลก

2. Kale Is Loaded With Powerful Antioxidants Like Quercetin and Kaempferol

เคลอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่น เคอเซตินและแคมเฟอรอล

Kale, like other leafy greens, is very high in antioxidants.

เคล ก็เหมือนผักใบเขียวอื่น ๆ ตรงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก ๆ

These include beta-carotene and vitamin C, as well as various flavonoids and polyphenols (2Trusted Source).

นี่รวมเบต้าแคโรทีนและวิตามินซี รวมไปถึงฟลาโวนอยด์และโพลีฟีนอลหลากหลายชนิด

Antioxidants are substances that help counteract oxidative damage by free radicals in the body (3Trusted Source).

สารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารที่ช่วยในการต่อสู้กับความเสียหายของปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (การเกิดสนิมในร่างกาย – บีม) โดยอนุมูลอิสระในร่างกาย

Oxidative damage is believed to be among the leading drivers of aging and many diseases, including cancer (4).

ความเสียหายจากออกซิเดชั่น เชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุต้น ๆ ของความชราและโรคภัยต่าง ๆ รวมถึงมะเร็งอีกด้วย

But many substances that happen to be antioxidants also have other important functions.

แต่สารหลาย ๆ ตัวที่มีหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนั้นก็มีการทำงานสำคัญในส่วนอื่น ๆ ด้วย

This includes the flavonoids quercetin and kaempferol, which are found in relatively large amounts in kale (5Trusted Source).

นี่หมายถึงฟลาโวนอยด์เคอร์เซตินและแคมเฟอรอล ที่พบค่อนข้างมากในเคล

These substances have been studied thoroughly in test tubes and animals.

สารเหล่านี้ได้รับการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดผ่านหลอดทดลองและสัตว์

They have powerful heart-protective, blood pressure-lowering, anti-inflammatory, anti-viral, anti-depressant and anti-cancer effects, to name a few (6Trusted Source7Trusted Source8Trusted Source).

เท่าที่ทราบแล้ว คือ มันมีผลอย่างทรงพลังในด้านการปกป้องหัวใจ ลดความดันในเลือด ต้านการอักเสบ ต้านไวรัส ต้านซึมเศร้า และต้านมะเร็ง

SUMMARY

Many powerful antioxidants are found in kale, including quercetin and kaempferol, which have numerous beneficial effects on health.

สรุป

สารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากมายที่พบในเคล รวมไปถึงเคอร์เซตินและแคมเฟอรอล ที่มีผลดีมากมายต่อสุขภาพ

3. It Is an Excellent Source of Vitamin C

เป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมของวิตามินซี

Vitamin C is an important water-soluble antioxidant that serves many vital functions in the body’s cells.

วิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ละลายในน้ำที่สำคัญที่ช่วยในการทำงานที่สำคัญ ๆ ของเซลล์ร่างกาย

For example, it is necessary for the synthesis of collagen, the most abundant structural protein in the body.

ยกตัวอย่างเช่น มันจำเป็นสำหรับการสังเคราะห์คอลลาเจน ซึ่งเป็นโปรตีนโครงสร้างที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกาย

Kale is much higher in vitamin C than most other vegetables, containing about 4.5 times much as spinach (9).

เคลมีวิตามินซีสูงกว่าผักอื่น ๆ ไปอย่างมาก มีสูงกว่าผักโขมถึง 4.5 เท่า

The truth is, kale is actually one of the world’s best sources of vitamin C. A cup of raw kale contains even more vitamin C than a whole orange (10).

ความจริงก็คือ เคลนั้นเป็นหนึ่งในแหล่งของวิตามินซีที่ดีที่สุดในโลก เคลดิบ 1 ถ้วยนั้นมีวิตามินซีมากกว่าส้มทั้งผลเสียอีก

SUMMARY

Kale is extremely high in vitamin C, an antioxidant that has many important roles in the body. A single cup of raw kale actually contains more vitamin C than an orange.

สรุป

เคลมีวิตามินซีสูงมาก ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีบทบาทสำคัญมากมายในร่างกาย ที่จริงแล้ว เคลดิบหนึ่งถ้วยมีปริมาณวิตามินซีมากกว่าส้มหนึ่งผลเสียอีก

4. Kale Can Help Lower Cholesterol, Which May Reduce The Risk of Heart Disease

เคลช่วยลดคอเลอเตอรอล ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการป็นโรคหัวใจ

Cholesterol has many important functions in the body.

คอเลสเตอรอลมีบทบาทสำคัญมากมายในร่างกาย

For instance, it is used to make bile acids, which is are substances that help the body digest fats.

ยกตัวอย่างเช่น มันถูกใช้ในการผลิตกรดน้ำดี ซึ่งเป็นสารที่ช่วยร่างกายย่อยไขมัน

The liver turns cholesterol into bile acids, which are then released into the digestive system whenever you eat a fatty meal.

ตับจะเปลี่ยนคอเลสเตอรอลเป็นกรดน้ำดี ซึ่งจะถูกขับออกมาสู่ระบบย่อยอาหารเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทานอาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ

When all the fat has been absorbed and the bile acids have served their purpose, they are reabsorbed into the bloodstream and used again.

เมื่อไขมันถูกดูดซึมและกรดน้ำดีได้ทำงานของมันเสร็จแล้ว มันจะถูกดูดซึมกลับสู่กระแสเลือดและถูกใช้อีกครั้ง

Substances called bile acid sequestrants can bind bile acids in the digestive system and prevent them from being reabsorbed. This reduces the total amount of cholesterol in the body.

สารที่เรียกว่ากรดน้ำดีซีเควสแทรนส์สามารถนำกรดน้ำดีเข้าสู่ระบบย่อยอาหารและป้องกันไม่ให้มันถูกดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดได้ จึงช่วยในการลดปริมาณของคอเลสเตอรอลในร่างกาย

Kale actually contains bile acid sequestrants, which can lower cholesterol levels. This might lead to a reduced risk of heart disease over time (11).

ซึ่งเคลนั้นมีกรดน้ำดีตัวนี้ ที่จะช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอล ซึ่งอาจนำไปสู่การลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจอย่างค่อยเป็นค่อยไป

One study found that drinking kale juice every day for 12 weeks increased HDL (the “good”) cholesterol by 27% and lowered LDL levels by 10%, while also improving antioxidant status (12).

งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าการดื่มน้ำเคลทุกวันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอล HDL (ไขมันชนิดดี) 27% และลดระดับ LDL ลง 10% ในขณะที่ช่วยเพิ่มระดับของการต้านอนุมูลอิสระด้วย

According to one study, steaming kale dramatically increases the bile acid binding effect. Steamed kale is actually 43% as potent as cholestyramine, a cholesterol-lowering drug that functions in a similar way (13).

จากงานวิจัยชิ้นหนึ่ง การนึ่งเคลช่วยเพิ่มผลของการนำน้ำดีไปใช้ในระบบย่อยอาหารสูงมาก เคลนึ่งมีประสิทธิภาพในการลดคอเลอเตอรอลเท่ากับยา cholestyramine ที่ทำงานคล้ายกัน

SUMMARY

Kale contains substances that bind bile acids and lower cholesterol levels in the body. Steamed kale is particularly effective.

สรุป

เคลมีสารสำคัญที่ช่วยนำกรดน้ำดีไปใช้ในการย่อยอาหารและลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย เคลนึ่งมีประ

5. Kale Is One of The World’s Best Sources of Vitamin K

เคลเป็นหนึ่งในแหล่งของวิตามินเคที่ดีที่สุดในโลก

Vitamin K is an important nutrient.

วิตามินเคเป็นสารอาหารที่สำคัญตัวหนึ่ง

It is absolutely critical for blood clotting, and does this by “activating” certain proteins and giving them the ability to bind calcium.

มันสำคัญและจำเป็นต่อการแข็งตัวของเลือด และทำสิ่งนี้ด้วยการกระตุ้นโปรตีนบางชนิดและให้ความสามารถมันในการรวมเข้ากับแคลเซียม

The well-known anticoagulant drug Warfarin actually works by blocking the function of this vitamin.

ยา Warfarin ที่เป็นสารกันเลือดแข็งที่เป็นที่รู้จักกันดี แท้จริงแล้วทำงานด้วยการบล็อคการทำงานของวิตามินตัวนี้

Kale is one of the world’s best sources of vitamin K, with a single raw cup containing almost 7 times the recommended daily amount.

เคลเป็นหนึ่งในแหล่งของวิตามินเคที่ดีที่สุดในโลก เคลดิบ 1 ถ้วยมีปริมาณวิตามินเคสูงกว่าปริมาณที่แนะนำต่อวันถึง 7 เท่า

The form of vitamin K in kale is K1, which is different than vitamin K2. K2 is found in fermented soy foods and certain animal products. It helps prevent heart disease and osteoporosis (14).

รูปแบบของวิตามินเคในเคลคือ K1 ซึ่งแตกต่างจากวิตามิน K2 เราพบ K2 ในถั่วเหลืองหมักและผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางชนิด มันช่วยป้องกันโรคหัวใจและโรคกระดูกพรุน

SUMMARY

Vitamin K is an important nutrient that is involved in blood clotting. A single cup of kale contains 7 times the RDA for vitamin K.

สรุป

วิตามินเคเป็นสารอาหารที่สำคัญตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด เคล 1 ถ้วยมีวิตามินมากกว่าปริมาณที่แนะนำต่อวันถึง 7 เท่า

6. There Are Numerous Cancer-Fighting Substances in Kale

มีสารต้านมะเร็งมากมายในเคล

Cancer is a terrible disease characterized by the uncontrolled growth of cells.

มะเร็งเป็นโรคที่แย่มากที่เป็นผลมาจากการเติบโตของเซลล์ที่ไม่สามารถควบคุมได้

Kale is actually loaded with compounds that are believed to have protective effects against cancer.

แท้จริงแล้ว เคลอุดมไปด้วยสารประกอบที่เชื่อว่าช่วยป้องกันมะเร็งได้

One of these is sulforaphane, a substance that has been shown to help fight the formation of cancer at the molecular level (1516Trusted Source17Trusted Source18).

หนึ่งในนั้นคือซัลโฟราเฟน สารที่พบว่าช่วยต้านการก่อตัวของมะเร็งในระดับโมเลกุล

It also contains a indole-3-carbinol, another substance that is believed to help prevent cancer (19Trusted Source).

มันยังมี indole-3-carbinol สารอีกตัวที่เชื่อว่าช่วยต้านมะเร็งเช่นกัน

Studies have shown that cruciferous vegetables (including kale) may significantly lower the risk of several cancers, although the evidence in humans is mixed (20Trusted Source21Trusted Source).

งานวิจัยพบว่าผักในตระกูลกะหล่ำ (รวมถึงเคล) อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้หลายชนิดได้อย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าหลักฐานในมนุษย์จะยังคงไม่ได้ข้อสรุปที่ไปทางเดียวกันก็ตาม

SUMMARY

Kale contains substances that have been shown to help fight cancer in test-tube and animal studies, but the human evidence is mixed.

สรุป

เคลมีสารที่พบว่าช่วยต้านมะเร็งในการศึกษาในหลอดทดลองและในสัตว์ แต่หลักฐานในมนุษย์ยังคงไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน

7. Kale Is Very High in Beta-Carotene

เคลมีเบต้าแคโรทีนสูงมาก

Kale is often claimed to be high in vitamin A, but this is not entirely accurate.

เคลมักจะได้รับการเคลมบ่อย ๆ ว่ามีวิตามินเอสูง แต่จริง ๆ แล้วไม่ถูกต้องทั้งหมด

It is actually high in beta-carotene, an antioxidant that the body can turn into vitamin A (22Trusted Source).

แท้จริงแล้ว มันมีเบต้าแคโรทีนสูง สารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้

For this reason, kale can be an effective way to increase your body’s levels of this very important vitamin (23Trusted Source).

ด้วยเหตุนี้ การบริโภคเคลสามารถเป็นทางที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยเพิ่มระดับของวิตามินที่สำคัญมากชนิดนี้ในร่างกายได้

SUMMARY

Kale is very high in beta-carotene, an antioxidant that the body can turn into vitamin A.

สรุป

เคลมีเบต้าแคโรทีนสูง สารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้

8. Kale Is a Good Source of Minerals That Most People Don’t Get Enough Of

เคลเป็นแหล่งของแร่ธาตุมากมายที่คนส่วนใหญ่ได้ไม่รับไม่เพียงพอ

Kale is high in minerals, some of which many people are deficient in.

เคลมีแร่ธาตสูงมาก ซึ่งมีบางส่วนที่คนมากมายขาดอยู่

It is a good plant-based source of calcium, a nutrient that is very important for bone health and plays a role in all sorts of cellular functions.

มันเป็นแหล่งของแคลเซียมที่มาจากพืชที่ดี ซึ่งสารอาหารนี้มีความสำคัญต่อสุขภาพของกระดูกและมีบทบาทสำคัญในการทำงานของเซลล์ทั้งหมด

It is also a decent source of magnesium, an incredibly important mineral that most people don’t get enough of. Eating plenty of magnesium may be protective against type 2 diabetes and heart disease (24).

และมันยังเป็นแหล่งที่เหมาะสมของแมกนีเซียม แร่ธาตุที่มีบทบาทสำคัญอย่างเหลือเชื่อที่คนส่วนใหญ่ได้รับไม่เพียงพอ การทานแมกนีเซียมในปริมาณมากอาจช่วยต้านเบาหวานประเภทที่ 2 และโรคหัวใจ

Kale also contains quite a bit of potassium, a mineral that helps maintain electrical gradients in the body’s cells. Adequate potassium intake has been linked to reduced blood pressure and a lower risk of heart disease (25Trusted Source).

เคลยังประกอบด้วยโพแทสเซียมปริมาณเล็กน้อย แร่ธาตุที่ช่วยบำรุงรักษาการผสมกลมกลืนกันของสารละลายทางไฟฟ้าของเซลล์ในร่างกาย (เซลล์ร่างกายจะทำงานได้ดีถ้าการสื่อสารของเซลล์ทำได้ดี ซึ่งส่วนนี้จะใช้ระบบไฟฟ้า การเคลื่อนไหวของประจุบวก ลบ ต่าง ๆ – บีม) การทานโพแทสเซียมในปริมาณที่เพียงพอเชื่อมโยงกับความดันเลือดที่ลดลงและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

One advantage that kale has over leafy greens like spinach is that it is low in oxalate, a substance found in some plants that can prevent minerals from being absorbed (26Trusted Source).

ประโยชน์ข้อหนึ่งที่เคลมีเหนือกว่าพืชใบเขียวอย่างผักโขมคือมีออกซาเลทต่ำ สารที่พบในพืชบางชนิดที่สามารถป้องกันไม่ให้แร่ธาตุถูกดูดซึมได้

SUMMARY

Many important minerals are found in kale, some of which are generally lacking in the modern diet. These include calcium, potassium and magnesium.

สรุป

แร่ธาตุที่สำคัญมากมายถูกพบในเคล บางอย่างมักจะขาดในการบริโภคในยุคใหม่ ซึ่งได้แก่แคลเซียม โพแทสเซียมและแมกนีเซียม

9. Kale Is High in Lutein and Zeaxanthin, Powerful Nutrients That Protect the Eyes

เคลมีลูทีนและซีแซนทีน สารอาหารทรงพลังที่ช่วยปกป้องสายตา

One of the most common consequences of aging is that eyesight gets worse.

หนึ่งในภาวะของความชราที่พบได้ทั่วไปคือสายตาที่แย่ลง

Fortunately, there are several nutrients in the diet that can help prevent this from happening.

โชคดีที่มีสารอาหารหลาย ๆ ตัวที่สามารถช่วยในการป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น

Two of the main ones are lutein and zeaxanthin, carotenoid antioxidants that are found in large amounts in kale and some other foods.

สองตัวในนั้นคือลูทีนและซีแซนทีน สารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่พบปริมาณมากในเคลและอาหารอื่น ๆ บางชนิด

Many studies have shown that people who eat enough lutein and zeaxanthin have a much lower risk of macular degeneration and cataracts, two very common eye disorders (27Trusted Source28Trusted Source).

งานวิจัยมากมายพบว่าผู้ที่ทานลูทีนและแซนซาทีนอย่างเพียงพอช่วยความเสี่ยงของภาวะจอประสาทตาเสื่อมและต้อกระจก ซึ่งเป็นโรคทางสายตาที่พบได้ทั่วไป

SUMMARY

Kale is high in lutein and zeaxanthin, nutrients that have been linked to a drastically reduced risk of macular degeneration and cataracts.

สรุป

เคลมีลูทีนและซีแซนทีนสูงมาก ซึ่งเป็นสารอาหารที่ถูกเชื่อมโยงกับการลดความเสี่ยงของภาวะจอประสาทตาเสื่อมและต้อกระจกได้สูงมาก

10. Kale Should Be Able to Help You Lose Weight

เคลน่าจะช่วยในการลดน้ำหนัก

Kale has several properties that make it a weight loss friendly food.

เคลมีคุณสมบัติมากมายที่ทำให้มันเป็นอาหารลดน้ำหนักที่เป็นมิตรต่อร่างกาย

It is very low in calories but still provides significant bulk that should help you feel full.

มันมีแคลอรี่ต่ำแต่มีเนื้อที่มากเพียงพอที่จะทำให้คุณรู้สึกอิ่มได้

Because of the low calorie and high water content, kale has a low energy density. Eating plenty of foods with a low energy density has been shown to aid weight loss in numerous studies (29Trusted Source30Trusted Source).

ด้วยการที่มีแคลอรี่ต่ำและมีปริมาณน้ำมาก เคลมีความหนาแน่นของพลังงานต่ำ พบว่าการทานอาหารที่มีความหนาแน่นของพลังงานต่ำช่วยในการลดน้ำหนักในงานวิจัยหลายชิ้น

Kale also contains small amounts of protein and fiber. These are two of the most important nutrients when it comes to losing weight.

เคลยังมีปริมาณของโปรตีนและไฟเบอร์เล็กน้อย ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่สุดเมื่อลดน้ำหนัก

Although there is no study directly testing the effects of kale on weight loss, it makes sense that it could be a useful addition to a weight loss diet.

แม้ว่าจะไม่มีการศึกษาวิจัยที่ทดลองโดยตรงเกี่ยวกับผลของเคลต่อการลดน้ำหนัก แต่มันก็มีเหตุมีผลที่มันจะเป็นตัวเสริมที่มีประโยชน์ในการทานเพื่อลดน้ำหนัก

SUMMARY

As a nutrient-dense, low-calorie food, kale makes an excellent addition to a weight loss diet.

สรุป

ในฐานะที่อุดมด้วยสารอาหาร มีแคลอรี่ต่ำ เคลจึงเป็นตัวเสริมที่ยอดเยี่ยมในการทานอาหารเพื่อลดน้ำหนักของคุณ

The Bottom Line

สรุปประเด็นสำคัญ

Fortunately, adding kale to your diet is relatively simple. You can simply add it to your salads or use it in recipes.

โชคดีมากว่า การเพิ่มเคลไปในมื้ออาหารนั้นทำได้ค่อนข้างง่าย คุณเพียงแค่เพิ่มมันลงไปในสลัดหรือใช้ในสูตรอาหารต่าง ๆ

A popular snack is kale chips, where you drizzle some extra virgin olive oil or avocado oil on your kale, add some salt and then bake in it an oven until dry.

ขนมที่ได้รับความนิยมมากคือแผ่นเคล ซึ่งคุณสามารถเหยาะน้ำมันมะกอก Extra Vergin หรือน้ำมันอะโวคาโด้บนเคล เติมเกลือเล็กน้อยและอบในเตาจนกระทั่งมันแห้ง

It tastes absolutely delicious and makes a great crunchy, super healthy snack.

รสชาติของมันอร่อยมากและเป็นของว่างที่ดีต่อสุขภาพและกรอบมาก ๆ

A lot of people also add kale to their smoothies in order to boost the nutritional value.

คนมากมายเพิ่มเคลลงในสมูธตี้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสารอาหาร

At the end of the day, kale is definitely one of the healthiest and most nutritious foods on the planet.

สุดท้ายนี้ เคลคือหนึ่งในอาหารที่ดีที่สุดและมีสารอาหารมากที่สุดบนโลก

If you want to dramatically boost the amount of nutrients you take in, consider loading up on kale.

ถ้าคุณต้องการเพิ่มปริมาณสารอาหารจำนวนมากในการทานของคุณ เคลคือสิ่งที่คุณกำลังมองหา

แปลจาก https://www.healthline.com/nutrition/10-proven-benefits-of-kale

โดย ครูบีม สิวซีเคร็ต (วรดาภา สุขพิมลกุล)


ทานเนื้อผักเคลออร์แกนิค 1 จานใน 3 วินาทีแบบง่าย ๆ

ถ้าคุณต้องการความสะดวกในการดูแลสุขภาพด้วยผักเคลแบบง่าย ๆ และได้รับประโยชน์จากเคลเต็ม ๆ ใน 3 วินาที ผักเคลออร์แกนิคที่ปลูกโดยเกษตรกรชาวเพชรบูรณ์ ได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิคระดับสากลและการผลิตในระดับสูงสุดในโลก (เป็นออร์แกนิคในระดับที่เขียนในบทความนี้ ปลอดสารพิษแค่ไหนถึงเรียกออร์แกนิค https://thestandard.co/organic)

เหตุผลที่สายสุขภาพหรือทุกคนที่ต้องการผิวดี หุ่นดี สุขภาพดี ต้องทานเคลทุกวัน

 • เนื้อผักเคลที่เป็นออร์แกนิคแท้ นับต้ังแต่ผืนดิน น้ำ อากาศ ในทำเลการปลูกที่สะอาดและเหมาะที่สุดสำหรับการปลูกผักออร์แกนิคใน จ.เพชรบูรณ์ รวมถึงผู้เพาะปลูกและระบบนิเวศน์ทั้งหมด
 • เนื้อผัก 100% Whole Veggie ไม่ใช่สารสกัด ได้รับประโยชน์ใกล้เคียงผักสดจากต้น 99%
 • ไม่มีสารเติมแต่ง 100%
 • คงคุณค่าสารอาหารในเคลสูงสุด เพราะ แปลงเพาะปลูกห่างจากโรงงานแปรรูปไม่เกิน 1 ชั่วโมงเท่านั้น รสชาติดี เหมือนได้ทานสด
 • ทานง่าย ไม่ต้องเคี้ยว ทานได้ทุกเพศวัย เพราะเป็นผงที่มีโมเกลกุลเล็กแบบนาโน ดูดซึมได้เร็ว ได้ลึก ได้ดี ช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็ว สุขภาพแข็งแรงเร็วขึ้น 10 เท่า
 • เคล 1 ช้อน = ผักเคลสด 1 จาน ซึ่งทานให้ได้ปริมาณนี้ยากในชีวิตประจำวัน
 • คุ้มค่า ประหยัดกว่า เพราะ เคล 1 แก้ว เพียง 27 บาทเท่านั้น แต่ได้สารอาหารมากมายที่ร่างกายของคนมากมายขาดในยุคนี้ เพราะเคลคือหนึ่งในอาหารที่มีสารอาหารหนาแน่นที่สุดในโลก เมื่อเทียบปริมาณการทาน สารอาหารที่ได้รับ จะประหยัดมากต่อหน่วย ซึ่งถ้าปกติคุณซื้อผักออร์แกนิคมาทำน้ำปั่น น้ำสกัด หรือทำอาหารทานเองจะทราบดี คำนวณแล้วประหยัดเงินเยอะมาก แต่ได้สารอาหารต่อสุขภาพที่ดูดซึมได้ลึกและดีกว่ามาก
 • ได้ช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์และสร้างอาชีพให้ชาวเพชรบูรณ์ในท้องถิ่นจากการมีบริษัทและโรงงานมาตรฐานระดับโลกในท้องถิ่น

ขิงช่วยเรื่องสิวอย่างไร?

ขิงเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่ทั้งจากข้อมูลที่ได้ศึกษาและจากการทดลองทานส่วนตัวพบว่า มีส่วนช่วยในการต้านสิวได้ ด้วยการทำงานของเขาดังนี้

 • ขิงมีสารที่เรียกว่า Gingerol เป็นสารพิเศษที่มีเฉพาะในขิง ที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ ซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุหลักของสิวชนิดเรื้อรังนั่นเองค่ะ จึงไปจัดการสิวที่ต้นเหตุได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสิวอักเสบค่ะ แต่ถ้าทานมากไป อาจร้อนเกินไปได้ ดังน้ัน ควรทานร่วมกับกลุ่มผักสีเขียวที่มีฤทธิ์เย็นด้วย หรือทานเฉพาะช่วงเช้าที่อากาศเย็นหรือทานก่อนนอน ก็จะช่วยให้ร่างกายสมดุลได้เพราะช่วงเวลาดังกล่าว ธาตุในสิ่งแวดล้อมจะเย็นกว่าช่วงอื่น ๆ ค่ะ
 • ขิงมีฤทธิ์อุ่นร้อน ช่วยเพิ่มพลังในการย่อยอาหารให้กับระบบย่อยอาหาร จึงช่วยลดอาการอาหารไม่ย่อย ท้องอืด ขับลม และลดอาหารบูดเน่าในลำไส้ และความอุ่นร้อนยังช่วยให้มดลูกอุ่น ซึ่งจะช่วยให้ประจำเดือนไม่ตกค้าง ไม่ติดขัด และช่วยให้เซลล์ขับพิษตกค้างได้ดีด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้ จะช่วยให้ของเสียไม่ตกค้างจนหมักหมมเป็นพิษในร่างกายแล้วหมุนวนในเลือดลมมาที่ผิวหนังให้เกิดเป็นภาวะผิวอักเสบและเป็นสิว
 • ขิงช่วยลดน้ำตาลและไขมันเลวในเลือด ทั้งสองอย่างนี้ เป็นสาเหตุหลักของสิวเรื้อรังด้วยเช่นกัน น้ำตาลที่มากเกินไปในเลือด จะทำให้ฮอร์โมนแปรปรวนและทำให้ผิวแก่เร็ว อักเสบง่าย นาน ๆ ไป หากไม่ได้ออกกำลังกายด้วย ก็จะทำให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในเซลล์ไขมันกลายเป็นเซลลูไลท์และไขมันสะสมได้เพิ่มเติม รวมกับไขมันจากอาหารที่ทานเพิ่ม รวมๆ แล้วก็จะทำให้ตับและถุงน้ำดีมีปัญหา อาจทำให้เกิดนิ่วและความร้อนเกินในตับได้เพิ่ม ในภาพรวมจะส่งผลให้เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้น เป็นสิวอักเสบ สิวหนอง สิวซีสต์​และหน้ามันได้ มาทุกรูปแบบเลยค่ะ
 • ขิงช่วยในการฆ่าเชื้อโรคได้หลากหลายชนิด ซึ่งการที่เป็นสิวนั้น เป็นภาวะที่ร่างกายอ่อนแอกว่าเชื้อโรค และทำให้เชื้อบุกไม่หยุด การได้ขิงมาช่วยลดจำนวนเชื้อโรคลงได้ ก็จะมีส่วนให้สิวยุบเร็วขึ้นได้ด้วย

อ้างอิงจาก https://www.healthline.com/nutrition/11-proven-benefits-of-ginger#11.-Can-help-fight-infections

เพราะอะไรน้ำ “เซเลอรี่” จึงเคลียร์สิวได้?

เพราะอะไรน้ำเซเลอรี่จึงเคลียร์สิวได้? มีคำแปลจากหนังสือ Celery Juice : The Most Powerful Medicine of Our Time by Anthony William หน้า 77-78 มาฝากนะคะ

บีมแปลจากเนื้อหาในหนังสือที่พูดถึงเซเลอรี่กับการรักษาสิวให้ดังนี้นะคะ

– จากหนังสือ Liver Rescue สิวเป็นสัญญาณของสงครามแรกเริ่มของชีวิตที่ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันเรื่องนี้
– เหตุของความเจ็บป่วย (สงครามแรกเริ่ม) เหล่านี้ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (รวมหลายสายพันธุ์) ในร่างกายที่แข็งแรงขึ้นจากการรับยาปฏิชีวนะ ไม่เฉพาะแต่การทานยาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง การรับผ่านน้ำ อาหาร หรือแม้แต่ทางกระแสเลือดด้วย
– งานวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เชื่อว่า สิวเกิดจากสภาวะของฮอร์โมน
– แต่พวกเขาเข้าใจผิด จริง ๆ แล้ว สิวที่เกิดขึ้นในช่วงที่ฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าสู่วัยรุ่นหรือจะมีประจำเดือน เป็นเพราะ ช่วงนั้น ระดับของภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงอย่างมากต่างหาก
– ส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียเหล่านี้เพิ่มจำนวนและทำให้เป็นสิว
– สิวไม่ได้เกิดจากรูขุมขนอุดตันด้วยเช่นกัน แต่แน่นอนว่า รูขุมขนอุดตันทำให้เกิดสิว แต่เม็ดสิวใหญ่ ๆ เป็นสัญญาณของการติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในตับแล้วเดินทางขึ้นมาผ่านระบบน้ำเหลืองสู่ผิวหนังเพื่อหาอาหารกิน
– ภาวะผิวมันมักเกิดร่วมกับการเป็นสิวเสมอเนื่องจากต่อมไขมันพยายามผลิตน้ำมันเพื่อที่จะหยุดยั้งเชื้อแบคทีเรียในการทำอันตรายต่อผิวนั่นเอง
– กลุ่มของเกลือโซเดียมในน้ำเซเลอรี่ช่วยให้น้ำมันในผิวแตกตัว และเข้าถึงตัวแบคทีเรีย และทำลายมัน ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ภูมิคุ้มกันทำลายเชื้อแบคทีเรียด้วย
– เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ได้รับแร่ธาตุสำคัญในน้ำเซเลอรี่และได้รับการเสริมพลังจากวิตามินซี ดังนั้น เขาจึงสามารถเข้าสู่ชั้นหนังแท้และปกป้องผิวของคุณจากแบคทีเรียไม่ให้เกิดสิวอักเสบหรือสิวซีสต์ได้
– การงดอาหารกลุ่ม นมวัวและผลิตภัณฑ์จากนมวัว กลูเตน และไข่ จะช่วยลดสิวได้ด้วย เพราะ อาหารเหล่านี้เป็นของที่แบคทีเรียชอบมาก ถ้าเราไม่ทานอาหารกลุ่มนี้ พวกมันจะขาดอาหารตายไปเอง
– ในขณะที่น้ำเซเลอรี่ช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียในตับและระบบน้ำเหลืองของคุณ และ ทำให้ลิมโฟไซต์ (เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่จับเชื้อโรค) แข็งแรงขึ้น มันยังช่วยกำจัดเศษของอาหารที่เป็นพิษที่คุณอาจจะได้บริโภคหรือรับมาที่ช่วยเพิ่มพลังให้กับพวกแบคทีเรียเหล่านี้ด้วย นี่เป็นอีกข้อหนึ่งที่น้ำเซเลอรี่ช่วยให้คุณมีผิวที่ใสปราศจากสิวได้เพิ่มขึ้น

แต่ถ้าอยากสะดวกง่าย ๆ อาจลองมาทาน ผงเซเลอรี่เข้มข้น 100% เพียว แค่ผสมน้ำก็ทานได้ทันที

#วิธีทานน้ำเซเลอรี่ให้ประหยัดและได้ผลเท่ากันกับการสกัดน้ำเซเลอรี่จากต้น

บีมได้ทดลองแล้ว และพบว่า การทานเซเลอรี่นาโนออร์แกนิคผสมน้ำเปล่าทุกเช้าตามสูตรของ Anthony William สามารถช่วยเรื่องสิวได้จริงค่ะ โดยเขียนบันทึกเอาไว้ที่นี่ https://shiningbeam.org/…/celery_juice_experience_and…/

กรณีเป็นสิวเรื้อรังมานาน ถ้าต้องการให้ได้ผลเร็วขึ้น แนะนำให้ทานร่วมกับ หน่อไม้ฝรั่งนาโน และ บร็อคโคลี่นาโน ไปด้วยนะคะ โดยมีสูตรการทานดังนี้ (บีมปรับสูตรให้สำหรับคนที่สะดวกดื่มเฉพาะเช้าและก่อนนอนนะคะ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะทำงานประจำ ไม่สะดวกพกไปที่ทำงาน)

เช้า : ดื่มเฉพาะเซเลอรี่ 1 ช้อนต่อน้ำเปล่าไม่เย็น 500 มล. (ต้องน้ำเปล่าเท่านั้นนะคะ ห้ามผสมอะไร ถ้าจะตามสูตร Anthony William) เช็ค ๆ ให้เข้ากันแล้วดื่มให้หมดรวดเดียวให้ได้ ห้ามทานอะไรก่อนและหลังดื่มน้ำเซเลอรี่ภายใน 15-30 นาทีค่ะ ควรจะเป็นแก้วแรกของวันที่ท้องยังว่างเลยค่ะ จึงจะได้ผลดีที่สุด

ก่อนนอน : ผสมหน่อไม้ฝรั่ง บร็อคโคลี่ เซเลอรี่รวมกันอย่างละ 1 ช้อน กับน้ำเปล่าสะอาดไม่เย็น 500 มล. ดื่มก่อนนอน 10-15 นาที

แต่ถ้าสะดวกพกหรือทานได้หลายเวลาต่อวัน แนะนำให้ทานแยกกัน ห่างกันประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะ ร่างกายจะได้ค่อย ๆ ปรับตัวไป และมีสารอาหารจากผักไปทำงานในระบบร่างกายได้ตลอดเวลา ซึ่งจะแตกต่างกับการทานสูตรแรกค่ะ

สูตรแรก คือ สารอาหารจากผักจะเข้มข้นในตอนเช้าและช่วงที่หลับมากที่สุด แต่ระหว่างวันจะจาง ๆ ไปหน่อยนะคะ แต่ก็ถือว่าพอได้อยู่ค่ะ แต่ตอนเช้าให้ดื่มน้ำเยอะหน่อยค่ะ แนะนำน้ำอุ่นประมาณ 500 มล. ดื่มรวดเดียวหลังแปรงลิ้นและแปรงฟันแล้วในตอนเช้าค่ะ เพื่อให้ช่วยล้างพิษที่ร่างกายต้องการขับออกมา ออกให้หมด

#การทานแบบหลายเวลาต่อวัน

8.00 น. เซเลอรี่ ตามสูตรที่บอกไปแล้วนะคะ ไม่ควรทานผสม

11.30 น. หน่อไม้ฝรั่ง หรือ หน่อไม้ฝรั่งผสมบร็อคโคลี่ (ก่อนอาหารเที่ยง 30 นาที จะช่วยเพิ่มเอ็นไซม์ย่อยอาหารให้ด้วย อาหารย่อยดี สิวจะลดลงด้วยค่ะ)

16.30 น. บร็อคโคลี่ หรือ หน่อไม้ฝรั่งผสมบร็อคโคลี่ (กินช่วงนี้จะช่วยจับสารพิษ ความร้อน ที่เกิดจากการหายใจ การทำงาน ความเครียด มลภาวะ ที่เผชิญมาตลอดวันช่วงทำงาน)

ก่อนนอน (ควรนอนไม่เกิน 22.00 น สิวจะหายเร็ว) เลือกทานตัวใดตัวหนึ่งได้เลยตามต้องการค่ะ ถ้าอยากเน้นทำความสะอาดตับ ทานเซเลอรี่ ถ้าจะเน้นเรื่องรอยสิว ผิวกระจ่างใส ก็ทานหน่อไม้ฝรั่งหรือบร็อคโคลี่ หรือ ทานผสมกันก็ได้ค่ะ

สอบถามโปรฯ และสั่งซื้อได้ใน inbox เพจหรือ Line@ ได้เลยค่ะ

inbox : https://m.me/siwsecretshop
Line@ : @siwsecret

“สะดวกง่าย ได้ประโยชน์ครบ”

⭐สิวซีเคร็ต ตัวแทนจำหน่าย #ผักนาโน uSmile101 อย่างเป็นทางการ ⭐

#น้ำเซเลอรี่#อาหารเคลียร์สิว#เซเลอรี่นาโน#ผักออร์แกนิค#ร้านสิวซีเคร็ต 

ด้วยความปรารถนาดี
#บีมสิวซีเคร็ต

หนังสือและคอร์สสอนวิธีรักษาสิวแนวทางสิวซีเคร็ต 
https://siwsecret.com

สนใจผลิตภัณฑ์และวิธีใช้ให้ได้ผลจริง คลิก
https://www.facebook.com/siwsecretshop/posts/796376624245573

เข้ากลุ่มเฟสบุ๊ค รับอัพเดทและร่วมกิจกรรมที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนผิวได้สำเร็จภายในปี 2021 นี้ 
https://www.facebook.com/groups/siwsecretgroup

กระเจี๊ยบเขียว “ปราบสิว”!

⭐ กระเจี๊ยบเขียวปราบสิวได้อย่างไร? ⭐
สรุปให้ในภาพนี้แล้วนะคะ
.
#รีวิวจากบีม
– กระเจี๊ยบเขียวเป็นผักผงนาโนที่บีมมองข้ามไปเลยค่ะ ส่วนตัวชอบทานกระเจี๊ยบเขียวจิ้มน้ำพริกอยู่แล้ว แต่พอมาเป็นผักผงนาโน ในความรู้สึกแรก ๆ ที่เคยทดลองคือ ทานยากเพราะเขาไม่ละลายทั้งหมดและเป็นเมือกๆ และรู้สึกว่าเขาธรรมดามาก ๆ เลย

– แต่ด้วยเพราะทางบริษัทเขาแบ่งปันข้อมูลให้เราได้เรียนรู้อยู่เรื่อย ๆ บีมจึงอยากกลับมาทดลองดูอีกที ประกอบกับเปิดแล้วยังเหลืออยู่ที่บ้าน เสียดาย เลยจะเอามาทานมาใช้ให้หมด

– สังเกตว่า ทุกครั้งที่ทานจะรู้สึกเบาสบายตัวสบายใจ และรู้สึกอยากถ่ายเบา ๆ ไม่ปวดบิด ไม่มีอะไรบีบคั้นรุนแรง และขับถ่ายออกง่าย ๆ สบาย ๆ และหายใจโล่งด้วย

– มีวันหนึ่ง เห็นมีข้อมูลว่าเอากระเจี๊ยบพอกหนังศีรษะได้ แก้เรื่องคัน ตอนนั้นไม่สบายหนังศีรษะ เลยลองดู เอากระเจี๊ยบนาโนมาผสมน้ำ คน ๆ ๆ เป็นเมือกแล้ว ก็เอามาพอกหนังศีรษะทั่วเลย หมักไว้ 1 ชั่วโมง สระออก สบายหัวมาก ๆ ค่ะ รู้สึกว่าเวิร์ค แต่ไม่ได้ทำบ่อย ๆ เพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบหมักถ้าไม่จำเป็นหรือสุด ๆ จริง ๆ

– และช่วงจัดงานคุณพ่อ ที่การขับถ่ายไม่ค่อยปกติ เพราะ ทุกอย่างจะเร่งไปหมด บางทีตื่นเช้ามาก แต่ไม่ทันได้เข้าห้องน้ำ พอมีจังหวะ เรามาเช็คดื่มตัวเดียว สักพักก็ออก และออกไม่ยาก รู้สึกเบาสบาย มีพลัง เย็นกายใจ ไปทำงานต่อเต็มที่ แต่เช็คกับน้ำอุ่นนะคะ รู้สึกจะทานง่ายกว่า

– จริง ๆ ได้เคยทานช่วงแสบท้องช่วงที่ตั้งครรภ์ปีที่แล้ว แพ้ท้องหนัก มีอาการเหมือนกรดไหลย้อนเกือบตลอดเวลา ตัวนี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยค่ะ

– สรุปว่า ใช้ทุกครั้ง ได้ผลดีทุกครั้ง แค่เขาไม่ละลายหมดเหมือนเพื่อนผักอื่น ๆ เท่านั้นเอง แต่ก็ถือว่าทานได้ดีค่ะ

– พอมาดูรายละเอียดสรรพคุณก็ถึงบางอ้อว่า เพราะอะไรจึงได้ผลดีขนาดนั้น จึงได้มาสรุปให้ทุกคนอ่านด้วย เผื่อเป็นทางเลือกที่ประหยัดขึ้นในการดูแลสุขภาพด้วยผักผงนาโนนะคะ

– สำหรับเรื่องสิว กระเจี๊ยบเขาจะช่วยปรับในส่วนของสุขภาพลำไส้ น้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด ในตับ บำรุงตับ แต่ไม่ได้ไปฆ่าเชื้อในตับโดยตรงเหมือนเซเลอรี่นะคะ ถ้าหากตับไม่ได้แย่มากหรือติดเชื้อมากจริง ๆ กระเจี๊ยบเขียวก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจในการแก้ปัญหาสิวเรื้อรังที่รากค่ะ

ถ้าต้องการได้ประโยชน์จริง ๆ ต้องทานกันหลายฝักมาก ๆ ซึ่งด้วยการเคี้ยวเพียงอย่างเดียว อาจไม่ได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังได้ค่ะ

#กระเจี๊ยบนาโน ของ u-Smile สามารถช่วยให้ทานกระเจี๊ยบได้ง่ายขึ้น ได้มากขึ้น และดูดซึมไปใช้ได้เลยทันที ไฟเบอร์ก็เป็นนาโน เคลื่อนไปลำไส้ได้เร็วและเป็นบริเวณกว้าง จึงช่วยให้การฟื้นฟูและบำรุงสุขภาพเห็นผลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โดยไม่ต้องกังวลสารตกค้างใด ๆ ที่มักตรวจพบในกระเจี๊ยบเขียว เพราะที่นี่ผลิตแบบออร์แกนิคที่ได้รับมาตรฐานสากลมากมาย และยังได้รับรางวัลชีวจิต 4 รางวัล ในปี 2020 ด้วยค่ะ

รับประโยชน์เพื่อผิว ผม หุ่น ได้อย่างสบายใจและได้ผลเร็วขึ้น ด้วยกระเจี๊ยบนาโนได้เลยนะคะ

กระปุกละ 100 กรัม ราคา 590 บาท
แนะนำให้ทานหมดภายใน 1 เดือนเพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็ว
(หรือขึ้นอยู่กับปริมาณการทาน)

สั่งซื้อได้​ 2 ช่องทาง
⭐ FB Inbox​ : https://m.me/siwsecretshop
⭐ Line@ : @siwsecret

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ 🙏😊❤️

#ร้านสิวซีเคร็ต
⭐ ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ #ผักผงนาโน u-Smile101⭐

#กระเจี๊ยบเขียว#รักษาสิวเรื้อรัง#อาหารรักษาสิว#ผักผง

ด้วยความปรารถนาดี
#บีมสิวซีเคร็ต

หนังสือและคอร์สสอนวิธีรักษาสิวแนวทางสิวซีเคร็ต 
https://siwsecret.com

สนใจผลิตภัณฑ์และวิธีใช้ให้ได้ผลจริง คลิก
https://www.facebook.com/siwsecretshop/posts/796376624245573

เข้ากลุ่มเฟสบุ๊ค รับอัพเดทและร่วมกิจกรรมที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนผิวได้สำเร็จภายในปี 2021 นี้ 
https://www.facebook.com/groups/siwsecretgroup

อาหาร อุจจาระ ผิว ตามแนวแพทย์แผนไทย

“สำหรับผิวแล้ว อาหารที่ทานและลักษณะของอุจจาระ ส่งผลมากที่สุด”

หากเราอ้างอิงตามหลักของแพทย์แผนไทย และจากประสบการณ์ของบีมเกี่ยวกับเรื่องสิวเรื้อรังมารวมกันแล้ว บีมขอสรุปแบบฟังธงว่า อาหารคือสิ่งสำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงผิวให้เป็นไปตามที่ใจเราปรารถนา คือ ผิวใสไร้สิวกวนใจตลอดไป หรืออย่างน้อย ให้มันได้ขึ้นและยุบเว้นช่วงไปยาว ๆ ให้รอยสิวได้หายก่อน หรือมีสิวแบบเข้าใจ รู้เหตุ รู้วิธีกำจัด ก็โอเคแล้ว (แตกต่างตามความต้องการและพอใจของแต่ละคนแต่สภาพผิวของตัวเอง)

และพอดีว่า ในตำราของแพทย์แผนไทย เขาได้พูดถึงความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพไว้ ซึ่งบีมจะขอยกเอาข้อความจากหนังสือ “การแพทย์แผนไทย” โดยแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ มาบอกเล่าสู่กันฟังเป็นความรู้ดังนี้

สุขภาพผิวจะดีได้ เมื่อธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ มีความสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุดิน

ในส่วนของธาตุดิน จะเกี่ยวข้องกับอาหารและอวัยวะที่มีลักษณะแข็งและจับต้องได้ทั้งหมด 21 อย่าง ซึ่ง “ผิว” เป็นหนึ่งในนั้น และ สุขภาพของเราเป็นอย่างไร ผิวของเราก็จะเป็นเช่นนั้นด้วยเช่นกัน

ธาตุดินที่ควบคุมสุขภาพจะมีอยู่ 3 สิ่ง คือ

1. หทัยวัตถุ
มีที่ตั้งที่หัวใจ ควบคุมความสมบูรณ์ของหัวใจ เช่น ลักษณะ ขนาด การทำงาน การเต้น ความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อหัวใจ บางตำรากล่าวว่า หทัยวัตถุเป็นที่ตั้งของจิต

2. อุทริยะ
หมายถึง อาหารใหม่ คือ อาหารที่รับประทานเข้าไปใหม่ ๆ นั่นเอง การซักประวัติการกินอาหารก่อนป่วยมีความจำเป็นมาก เพราะอาหารคือธาตุภายนอกที่เรานำเข้าไปบำรุงหรือปรับธาตุภายใน เรื่องอาหารจึงสำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนใด โรคทางแผนโบราณจึงมีเรื่องเกี่ยวกับการกินที่เรียกว่า “กินผิด” คือ กินไม่ถูกกับธาตุจะเจ็บป่วย กินไม่ถูกกับโรคทำให้อาการแย่ลง ดังนั้น แพทย์แผนไทยใช้วิธีการกินสมุนไพร อาหารสมุนไพร มาแก้ไขการเสียสมดุลนี้ เป็นการลองผิดลองถูกมายาวนาน จนสรุปเป็นหลักการและเหตุผลดังจะกล่าวต่อไป

3. กรีสะ
หมายถึงอาหารเก่า คือ กากอาหารในลำไส้ใหญ่ที่จะออกมาเป็นอุจจาระนั่นเอง ลักษณะของอุจจาระเป็นตัวบ่งบอกสุขภาพ อุจจาระหยาบ ละเอียด แค่นแข็งหรือเหลว กลิ่นอุจจาระเป็นเช่นไร เช่น กลิ่นเหมือนปลาเน่า ธาตุน้ำเป็นเหตุ กลิ่นเหมือนหญ้าเน่า ธาตุไฟเป็นเหตุ กลิ่นเหมือนบูด ธาตุลมเป็นเหตุ กลิ่นเหมือนศพเน่า ธาตุดินเป็นเหตุ เป็นต้น

โบราณว่าไว้ สุขภาพจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกรีสะ (อุจจาระหรืออาหารเก่า) เป็นตัวควบคุม

สรุป คือ
– ผิว และอวัยวะต่าง ๆ คือ ธาตุดิน
– อาหารใหม่ที่เราเลือกทาน และ อุจจาระ เป็นตัวกำหนดสุขภาพที่สำคัญ
– ในผู้ที่มีปัญหาสิวและผิวพรรณ อาหารจะสะท้อนออกมาที่ผิวได้โดยตรง

ดังนั้น ถ้าต้องการมีผิวที่ดีตลอดไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง “เลือกทานเฉพาะอาหารที่ถูกกับธาตุ” เพื่อปรับสมดุลธาตุให้สุขภาพและผิวพรรณมีสภาวะสมดุล

และให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ อย่าให้มีตกค้าง สังเกตลักษณะอุจจาระด้วยเสมอ อย่าแค่กดทิ้ง จะช่วยให้เราเข้าใจสุขภาพตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะ

ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะส่งผลให้เกิดความงามตามธรรมชาติตามมา โดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งมากมายให้เสียเงิน เสียเวลา และเปลืองทรัพยากร ได้ช่วยรักษ์โลกไปอีกทางนะคะ

และยังมีเวลาและพลังงานเหลือไปทำสิ่งที่มีประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น แทนที่จะต้องมานั่งวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาสิวและผิวที่ไม่รู้จบเหมือนพายเรือในอ่างหรือวิ่งในเขาวงกตอีกต่อไป

สิวซีเคร็ต ขอเป็นอีกหนึ่งแรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนหันมาทานอาหารที่ดีและทานให้เหมาะสมกับธาตุ เข้าใจร่างกาย เข้าใจอาหาร ทานให้เป็น ทานอย่างมีสติ เพื่อให้มีผิวใสไร้สิวสมดังใจได้จริง และยังช่วยให้มีภูมิคุ้มกันทางกายและใจสูงขึ้นในการใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงต่อไปท่ามกลางปัญหามากมายให้อยู่แบบสบายกายใจกันได้อีกยาว ๆ ค่ะ