10 ประโยชน์ของเคลต่อสุขภาพ

Of all the super healthy greens, kale is king.

ท่ามกลางผักสีเขียวเพื่อสุขภาพทั้งหมด “เคลคือราชา”

It is definitely one of the healthiest and most nutritious plant foods in existence.

แน่นอนว่า มันเป็นหนึ่งในอาหารกลุ่มพืชที่ดีต่อสุขภาพและมีสารอาหารสูงสุดเท่าที่เรามีมา

Kale is loaded with all sorts of beneficial compounds, some of which have powerful medicinal properties.

เคลอุดมไปด้วยสารประกอบที่มีประโยชน์ทั้งหมด ซึ่งบางอย่างมีสรรพคุณทางยาที่ทรงพลังมาก ๆ

Here are 10 health benefits of kale that are supported by science.

และนี่คือประโยชน์ 10 อย่างของเคลที่ได้รับการสนับสนุนโดยวิทยาศาสตร์

1. Kale Is Among The Most Nutrient-Dense Foods on The Planet

เคลเป็นหนึ่งในอาหารที่มีสารอาหารหนาแน่นมากที่สุดในโลก

Kale is a popular vegetable and a member of the cabbage family.

เคลเป็นผักยอดนิยมและเป็นสมาชิกในตระกูลกะหล่ำ

It is a cruciferous vegetable like cabbage, broccoli, cauliflower, collard greens and Brussels sprouts.

เป็นผักตระกูลกะหล่ำปลี ซึ่งได้แก่ กะหล่ำปลี บร็อคโคลี่ กะหล่ำดอก ผักคะน้า และ กะหล่ำดาว

There are many different types of kale. The leaves can be green or purple, and have either a smooth or curly shape.

เคลมีมากมายหลายชนิด ใบของมันอาจจะเป็นสีเขียวหรือสีม่วง และอาจมีรูปทรงที่เรียบหรือเป็นใบหยัก

The most common type of kale is called curly kale or Scots kale, which has green and curly leaves and a hard, fibrous stem.

เคลที่พบได้บ่อยเรียกว่า เคลใบหยัก หรือ เคลสค็อตซ์ ที่มีใบสีเขียวและหยัก และมีลำต้นที่มีเส้นใยเหนียวและแข็งมาก

A single cup of raw kale (about 67 grams or 2.4 ounces) contains (1):

เคล 1 ด้วย (ประมาณ 67 กรัม หรือ 2.5 ออนซ์) ประกอบด้วย

  • Vitamin A: 206% of the DV (from beta-carotene)
  • Vitamin K: 684% of the DV
  • Vitamin C: 134% of the DV
  • Vitamin B6: 9% of the DV
  • Manganese: 26% of the DV
  • Calcium: 9% of the DV
  • Copper: 10% of the DV
  • Potassium: 9% of the DV
  • Magnesium: 6% of the DV
  • It also contains 3% or more of the DV for vitamin B1 (thiamin), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B3 (niacin), iron and phosphorus

มันยังประกอบด้วยวิตามินบี 1 (ไทอามิน) วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) และ วิตามินบี 3 (ไนอาซิน) เหล็ก และ ฟอสฟอรัส 3% ขึ้นไปของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน (DV-Daily Value ดูความหมายได้ที่บทความนี้ค่ะ https://www.fda.gov/food/new-nutrition-facts-label/how-understand-and-use-nutrition-facts-label#PercentDailyValue)

This is coming with a total of 33 calories, 6 grams of carbs (2 of which are fiber) and 3 grams of protein.

ซึ่งให้พลังงาน 33 แคลอรี่ คาร์โบไฮเดรต 6 กรัม (2 กรัมคือไฟเบอร์) และ โปรตีน 3 กรัม

Kale contains very little fat, but a large portion of the fat in it is an omega-3 fatty acid called alpha linolenic-acid.

เคลมีไขมันน้อยมาก และสัดส่วนของไขมันจำนวนมากในเคลคือกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่มีชื่อว่ากรดอัลฟ่าไลโนเลนิค

Given its incredibly low calorie content, kale is among the most nutrient-dense foods in existence. Eating more kale is a great way to dramatically increase the total nutrient content of your diet.

การที่เคลมีปริมาณแคลอรี่ต่ำอย่างเหลือเชื่อ เคลเป็นหนึ่งในอาหารที่มีสารอาหารหนาแน่นมากที่สุดเท่าที่เรามีอยู่ การทานเคลเพิ่มขึ้นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมมากในการเพิ่มปริมาณสารอาหารโดยรวมของอาหารที่คุณทานอย่างสูงมาก

SUMMARY

Kale is very high in nutrients and very low in calories, making it one of the most nutrient-dense foods on the planet.

สรุป

เคลมีสารอาหารสูงมากและมีแคลอรี่ต่ำ ทำให้ผักชนิดนี้เป็นหนึ่งในอาหารที่มีสารอาหารหนาแน่นที่สุดในโลก

2. Kale Is Loaded With Powerful Antioxidants Like Quercetin and Kaempferol

เคลอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่น เคอเซตินและแคมเฟอรอล

Kale, like other leafy greens, is very high in antioxidants.

เคล ก็เหมือนผักใบเขียวอื่น ๆ ตรงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก ๆ

These include beta-carotene and vitamin C, as well as various flavonoids and polyphenols (2Trusted Source).

นี่รวมเบต้าแคโรทีนและวิตามินซี รวมไปถึงฟลาโวนอยด์และโพลีฟีนอลหลากหลายชนิด

Antioxidants are substances that help counteract oxidative damage by free radicals in the body (3Trusted Source).

สารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารที่ช่วยในการต่อสู้กับความเสียหายของปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (การเกิดสนิมในร่างกาย – บีม) โดยอนุมูลอิสระในร่างกาย

Oxidative damage is believed to be among the leading drivers of aging and many diseases, including cancer (4).

ความเสียหายจากออกซิเดชั่น เชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุต้น ๆ ของความชราและโรคภัยต่าง ๆ รวมถึงมะเร็งอีกด้วย

But many substances that happen to be antioxidants also have other important functions.

แต่สารหลาย ๆ ตัวที่มีหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนั้นก็มีการทำงานสำคัญในส่วนอื่น ๆ ด้วย

This includes the flavonoids quercetin and kaempferol, which are found in relatively large amounts in kale (5Trusted Source).

นี่หมายถึงฟลาโวนอยด์เคอร์เซตินและแคมเฟอรอล ที่พบค่อนข้างมากในเคล

These substances have been studied thoroughly in test tubes and animals.

สารเหล่านี้ได้รับการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดผ่านหลอดทดลองและสัตว์

They have powerful heart-protective, blood pressure-lowering, anti-inflammatory, anti-viral, anti-depressant and anti-cancer effects, to name a few (6Trusted Source7Trusted Source8Trusted Source).

เท่าที่ทราบแล้ว คือ มันมีผลอย่างทรงพลังในด้านการปกป้องหัวใจ ลดความดันในเลือด ต้านการอักเสบ ต้านไวรัส ต้านซึมเศร้า และต้านมะเร็ง

SUMMARY

Many powerful antioxidants are found in kale, including quercetin and kaempferol, which have numerous beneficial effects on health.

สรุป

สารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากมายที่พบในเคล รวมไปถึงเคอร์เซตินและแคมเฟอรอล ที่มีผลดีมากมายต่อสุขภาพ

3. It Is an Excellent Source of Vitamin C

เป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมของวิตามินซี

Vitamin C is an important water-soluble antioxidant that serves many vital functions in the body’s cells.

วิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ละลายในน้ำที่สำคัญที่ช่วยในการทำงานที่สำคัญ ๆ ของเซลล์ร่างกาย

For example, it is necessary for the synthesis of collagen, the most abundant structural protein in the body.

ยกตัวอย่างเช่น มันจำเป็นสำหรับการสังเคราะห์คอลลาเจน ซึ่งเป็นโปรตีนโครงสร้างที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกาย

Kale is much higher in vitamin C than most other vegetables, containing about 4.5 times much as spinach (9).

เคลมีวิตามินซีสูงกว่าผักอื่น ๆ ไปอย่างมาก มีสูงกว่าผักโขมถึง 4.5 เท่า

The truth is, kale is actually one of the world’s best sources of vitamin C. A cup of raw kale contains even more vitamin C than a whole orange (10).

ความจริงก็คือ เคลนั้นเป็นหนึ่งในแหล่งของวิตามินซีที่ดีที่สุดในโลก เคลดิบ 1 ถ้วยนั้นมีวิตามินซีมากกว่าส้มทั้งผลเสียอีก

SUMMARY

Kale is extremely high in vitamin C, an antioxidant that has many important roles in the body. A single cup of raw kale actually contains more vitamin C than an orange.

สรุป

เคลมีวิตามินซีสูงมาก ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีบทบาทสำคัญมากมายในร่างกาย ที่จริงแล้ว เคลดิบหนึ่งถ้วยมีปริมาณวิตามินซีมากกว่าส้มหนึ่งผลเสียอีก

4. Kale Can Help Lower Cholesterol, Which May Reduce The Risk of Heart Disease

เคลช่วยลดคอเลอเตอรอล ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการป็นโรคหัวใจ

Cholesterol has many important functions in the body.

คอเลสเตอรอลมีบทบาทสำคัญมากมายในร่างกาย

For instance, it is used to make bile acids, which is are substances that help the body digest fats.

ยกตัวอย่างเช่น มันถูกใช้ในการผลิตกรดน้ำดี ซึ่งเป็นสารที่ช่วยร่างกายย่อยไขมัน

The liver turns cholesterol into bile acids, which are then released into the digestive system whenever you eat a fatty meal.

ตับจะเปลี่ยนคอเลสเตอรอลเป็นกรดน้ำดี ซึ่งจะถูกขับออกมาสู่ระบบย่อยอาหารเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทานอาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ

When all the fat has been absorbed and the bile acids have served their purpose, they are reabsorbed into the bloodstream and used again.

เมื่อไขมันถูกดูดซึมและกรดน้ำดีได้ทำงานของมันเสร็จแล้ว มันจะถูกดูดซึมกลับสู่กระแสเลือดและถูกใช้อีกครั้ง

Substances called bile acid sequestrants can bind bile acids in the digestive system and prevent them from being reabsorbed. This reduces the total amount of cholesterol in the body.

สารที่เรียกว่ากรดน้ำดีซีเควสแทรนส์สามารถนำกรดน้ำดีเข้าสู่ระบบย่อยอาหารและป้องกันไม่ให้มันถูกดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดได้ จึงช่วยในการลดปริมาณของคอเลสเตอรอลในร่างกาย

Kale actually contains bile acid sequestrants, which can lower cholesterol levels. This might lead to a reduced risk of heart disease over time (11).

ซึ่งเคลนั้นมีกรดน้ำดีตัวนี้ ที่จะช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอล ซึ่งอาจนำไปสู่การลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจอย่างค่อยเป็นค่อยไป

One study found that drinking kale juice every day for 12 weeks increased HDL (the “good”) cholesterol by 27% and lowered LDL levels by 10%, while also improving antioxidant status (12).

งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าการดื่มน้ำเคลทุกวันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอล HDL (ไขมันชนิดดี) 27% และลดระดับ LDL ลง 10% ในขณะที่ช่วยเพิ่มระดับของการต้านอนุมูลอิสระด้วย

According to one study, steaming kale dramatically increases the bile acid binding effect. Steamed kale is actually 43% as potent as cholestyramine, a cholesterol-lowering drug that functions in a similar way (13).

จากงานวิจัยชิ้นหนึ่ง การนึ่งเคลช่วยเพิ่มผลของการนำน้ำดีไปใช้ในระบบย่อยอาหารสูงมาก เคลนึ่งมีประสิทธิภาพในการลดคอเลอเตอรอลเท่ากับยา cholestyramine ที่ทำงานคล้ายกัน

SUMMARY

Kale contains substances that bind bile acids and lower cholesterol levels in the body. Steamed kale is particularly effective.

สรุป

เคลมีสารสำคัญที่ช่วยนำกรดน้ำดีไปใช้ในการย่อยอาหารและลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย เคลนึ่งมีประ

5. Kale Is One of The World’s Best Sources of Vitamin K

เคลเป็นหนึ่งในแหล่งของวิตามินเคที่ดีที่สุดในโลก

Vitamin K is an important nutrient.

วิตามินเคเป็นสารอาหารที่สำคัญตัวหนึ่ง

It is absolutely critical for blood clotting, and does this by “activating” certain proteins and giving them the ability to bind calcium.

มันสำคัญและจำเป็นต่อการแข็งตัวของเลือด และทำสิ่งนี้ด้วยการกระตุ้นโปรตีนบางชนิดและให้ความสามารถมันในการรวมเข้ากับแคลเซียม

The well-known anticoagulant drug Warfarin actually works by blocking the function of this vitamin.

ยา Warfarin ที่เป็นสารกันเลือดแข็งที่เป็นที่รู้จักกันดี แท้จริงแล้วทำงานด้วยการบล็อคการทำงานของวิตามินตัวนี้

Kale is one of the world’s best sources of vitamin K, with a single raw cup containing almost 7 times the recommended daily amount.

เคลเป็นหนึ่งในแหล่งของวิตามินเคที่ดีที่สุดในโลก เคลดิบ 1 ถ้วยมีปริมาณวิตามินเคสูงกว่าปริมาณที่แนะนำต่อวันถึง 7 เท่า

The form of vitamin K in kale is K1, which is different than vitamin K2. K2 is found in fermented soy foods and certain animal products. It helps prevent heart disease and osteoporosis (14).

รูปแบบของวิตามินเคในเคลคือ K1 ซึ่งแตกต่างจากวิตามิน K2 เราพบ K2 ในถั่วเหลืองหมักและผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางชนิด มันช่วยป้องกันโรคหัวใจและโรคกระดูกพรุน

SUMMARY

Vitamin K is an important nutrient that is involved in blood clotting. A single cup of kale contains 7 times the RDA for vitamin K.

สรุป

วิตามินเคเป็นสารอาหารที่สำคัญตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด เคล 1 ถ้วยมีวิตามินมากกว่าปริมาณที่แนะนำต่อวันถึง 7 เท่า

6. There Are Numerous Cancer-Fighting Substances in Kale

มีสารต้านมะเร็งมากมายในเคล

Cancer is a terrible disease characterized by the uncontrolled growth of cells.

มะเร็งเป็นโรคที่แย่มากที่เป็นผลมาจากการเติบโตของเซลล์ที่ไม่สามารถควบคุมได้

Kale is actually loaded with compounds that are believed to have protective effects against cancer.

แท้จริงแล้ว เคลอุดมไปด้วยสารประกอบที่เชื่อว่าช่วยป้องกันมะเร็งได้

One of these is sulforaphane, a substance that has been shown to help fight the formation of cancer at the molecular level (1516Trusted Source17Trusted Source18).

หนึ่งในนั้นคือซัลโฟราเฟน สารที่พบว่าช่วยต้านการก่อตัวของมะเร็งในระดับโมเลกุล

It also contains a indole-3-carbinol, another substance that is believed to help prevent cancer (19Trusted Source).

มันยังมี indole-3-carbinol สารอีกตัวที่เชื่อว่าช่วยต้านมะเร็งเช่นกัน

Studies have shown that cruciferous vegetables (including kale) may significantly lower the risk of several cancers, although the evidence in humans is mixed (20Trusted Source21Trusted Source).

งานวิจัยพบว่าผักในตระกูลกะหล่ำ (รวมถึงเคล) อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้หลายชนิดได้อย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าหลักฐานในมนุษย์จะยังคงไม่ได้ข้อสรุปที่ไปทางเดียวกันก็ตาม

SUMMARY

Kale contains substances that have been shown to help fight cancer in test-tube and animal studies, but the human evidence is mixed.

สรุป

เคลมีสารที่พบว่าช่วยต้านมะเร็งในการศึกษาในหลอดทดลองและในสัตว์ แต่หลักฐานในมนุษย์ยังคงไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน

7. Kale Is Very High in Beta-Carotene

เคลมีเบต้าแคโรทีนสูงมาก

Kale is often claimed to be high in vitamin A, but this is not entirely accurate.

เคลมักจะได้รับการเคลมบ่อย ๆ ว่ามีวิตามินเอสูง แต่จริง ๆ แล้วไม่ถูกต้องทั้งหมด

It is actually high in beta-carotene, an antioxidant that the body can turn into vitamin A (22Trusted Source).

แท้จริงแล้ว มันมีเบต้าแคโรทีนสูง สารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้

For this reason, kale can be an effective way to increase your body’s levels of this very important vitamin (23Trusted Source).

ด้วยเหตุนี้ การบริโภคเคลสามารถเป็นทางที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยเพิ่มระดับของวิตามินที่สำคัญมากชนิดนี้ในร่างกายได้

SUMMARY

Kale is very high in beta-carotene, an antioxidant that the body can turn into vitamin A.

สรุป

เคลมีเบต้าแคโรทีนสูง สารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้

8. Kale Is a Good Source of Minerals That Most People Don’t Get Enough Of

เคลเป็นแหล่งของแร่ธาตุมากมายที่คนส่วนใหญ่ได้ไม่รับไม่เพียงพอ

Kale is high in minerals, some of which many people are deficient in.

เคลมีแร่ธาตสูงมาก ซึ่งมีบางส่วนที่คนมากมายขาดอยู่

It is a good plant-based source of calcium, a nutrient that is very important for bone health and plays a role in all sorts of cellular functions.

มันเป็นแหล่งของแคลเซียมที่มาจากพืชที่ดี ซึ่งสารอาหารนี้มีความสำคัญต่อสุขภาพของกระดูกและมีบทบาทสำคัญในการทำงานของเซลล์ทั้งหมด

It is also a decent source of magnesium, an incredibly important mineral that most people don’t get enough of. Eating plenty of magnesium may be protective against type 2 diabetes and heart disease (24).

และมันยังเป็นแหล่งที่เหมาะสมของแมกนีเซียม แร่ธาตุที่มีบทบาทสำคัญอย่างเหลือเชื่อที่คนส่วนใหญ่ได้รับไม่เพียงพอ การทานแมกนีเซียมในปริมาณมากอาจช่วยต้านเบาหวานประเภทที่ 2 และโรคหัวใจ

Kale also contains quite a bit of potassium, a mineral that helps maintain electrical gradients in the body’s cells. Adequate potassium intake has been linked to reduced blood pressure and a lower risk of heart disease (25Trusted Source).

เคลยังประกอบด้วยโพแทสเซียมปริมาณเล็กน้อย แร่ธาตุที่ช่วยบำรุงรักษาการผสมกลมกลืนกันของสารละลายทางไฟฟ้าของเซลล์ในร่างกาย (เซลล์ร่างกายจะทำงานได้ดีถ้าการสื่อสารของเซลล์ทำได้ดี ซึ่งส่วนนี้จะใช้ระบบไฟฟ้า การเคลื่อนไหวของประจุบวก ลบ ต่าง ๆ – บีม) การทานโพแทสเซียมในปริมาณที่เพียงพอเชื่อมโยงกับความดันเลือดที่ลดลงและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ

One advantage that kale has over leafy greens like spinach is that it is low in oxalate, a substance found in some plants that can prevent minerals from being absorbed (26Trusted Source).

ประโยชน์ข้อหนึ่งที่เคลมีเหนือกว่าพืชใบเขียวอย่างผักโขมคือมีออกซาเลทต่ำ สารที่พบในพืชบางชนิดที่สามารถป้องกันไม่ให้แร่ธาตุถูกดูดซึมได้

SUMMARY

Many important minerals are found in kale, some of which are generally lacking in the modern diet. These include calcium, potassium and magnesium.

สรุป

แร่ธาตุที่สำคัญมากมายถูกพบในเคล บางอย่างมักจะขาดในการบริโภคในยุคใหม่ ซึ่งได้แก่แคลเซียม โพแทสเซียมและแมกนีเซียม

9. Kale Is High in Lutein and Zeaxanthin, Powerful Nutrients That Protect the Eyes

เคลมีลูทีนและซีแซนทีน สารอาหารทรงพลังที่ช่วยปกป้องสายตา

One of the most common consequences of aging is that eyesight gets worse.

หนึ่งในภาวะของความชราที่พบได้ทั่วไปคือสายตาที่แย่ลง

Fortunately, there are several nutrients in the diet that can help prevent this from happening.

โชคดีที่มีสารอาหารหลาย ๆ ตัวที่สามารถช่วยในการป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น

Two of the main ones are lutein and zeaxanthin, carotenoid antioxidants that are found in large amounts in kale and some other foods.

สองตัวในนั้นคือลูทีนและซีแซนทีน สารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่พบปริมาณมากในเคลและอาหารอื่น ๆ บางชนิด

Many studies have shown that people who eat enough lutein and zeaxanthin have a much lower risk of macular degeneration and cataracts, two very common eye disorders (27Trusted Source28Trusted Source).

งานวิจัยมากมายพบว่าผู้ที่ทานลูทีนและแซนซาทีนอย่างเพียงพอช่วยความเสี่ยงของภาวะจอประสาทตาเสื่อมและต้อกระจก ซึ่งเป็นโรคทางสายตาที่พบได้ทั่วไป

SUMMARY

Kale is high in lutein and zeaxanthin, nutrients that have been linked to a drastically reduced risk of macular degeneration and cataracts.

สรุป

เคลมีลูทีนและซีแซนทีนสูงมาก ซึ่งเป็นสารอาหารที่ถูกเชื่อมโยงกับการลดความเสี่ยงของภาวะจอประสาทตาเสื่อมและต้อกระจกได้สูงมาก

10. Kale Should Be Able to Help You Lose Weight

เคลน่าจะช่วยในการลดน้ำหนัก

Kale has several properties that make it a weight loss friendly food.

เคลมีคุณสมบัติมากมายที่ทำให้มันเป็นอาหารลดน้ำหนักที่เป็นมิตรต่อร่างกาย

It is very low in calories but still provides significant bulk that should help you feel full.

มันมีแคลอรี่ต่ำแต่มีเนื้อที่มากเพียงพอที่จะทำให้คุณรู้สึกอิ่มได้

Because of the low calorie and high water content, kale has a low energy density. Eating plenty of foods with a low energy density has been shown to aid weight loss in numerous studies (29Trusted Source30Trusted Source).

ด้วยการที่มีแคลอรี่ต่ำและมีปริมาณน้ำมาก เคลมีความหนาแน่นของพลังงานต่ำ พบว่าการทานอาหารที่มีความหนาแน่นของพลังงานต่ำช่วยในการลดน้ำหนักในงานวิจัยหลายชิ้น

Kale also contains small amounts of protein and fiber. These are two of the most important nutrients when it comes to losing weight.

เคลยังมีปริมาณของโปรตีนและไฟเบอร์เล็กน้อย ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่สุดเมื่อลดน้ำหนัก

Although there is no study directly testing the effects of kale on weight loss, it makes sense that it could be a useful addition to a weight loss diet.

แม้ว่าจะไม่มีการศึกษาวิจัยที่ทดลองโดยตรงเกี่ยวกับผลของเคลต่อการลดน้ำหนัก แต่มันก็มีเหตุมีผลที่มันจะเป็นตัวเสริมที่มีประโยชน์ในการทานเพื่อลดน้ำหนัก

SUMMARY

As a nutrient-dense, low-calorie food, kale makes an excellent addition to a weight loss diet.

สรุป

ในฐานะที่อุดมด้วยสารอาหาร มีแคลอรี่ต่ำ เคลจึงเป็นตัวเสริมที่ยอดเยี่ยมในการทานอาหารเพื่อลดน้ำหนักของคุณ

The Bottom Line

สรุปประเด็นสำคัญ

Fortunately, adding kale to your diet is relatively simple. You can simply add it to your salads or use it in recipes.

โชคดีมากว่า การเพิ่มเคลไปในมื้ออาหารนั้นทำได้ค่อนข้างง่าย คุณเพียงแค่เพิ่มมันลงไปในสลัดหรือใช้ในสูตรอาหารต่าง ๆ

A popular snack is kale chips, where you drizzle some extra virgin olive oil or avocado oil on your kale, add some salt and then bake in it an oven until dry.

ขนมที่ได้รับความนิยมมากคือแผ่นเคล ซึ่งคุณสามารถเหยาะน้ำมันมะกอก Extra Vergin หรือน้ำมันอะโวคาโด้บนเคล เติมเกลือเล็กน้อยและอบในเตาจนกระทั่งมันแห้ง

It tastes absolutely delicious and makes a great crunchy, super healthy snack.

รสชาติของมันอร่อยมากและเป็นของว่างที่ดีต่อสุขภาพและกรอบมาก ๆ

A lot of people also add kale to their smoothies in order to boost the nutritional value.

คนมากมายเพิ่มเคลลงในสมูธตี้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสารอาหาร

At the end of the day, kale is definitely one of the healthiest and most nutritious foods on the planet.

สุดท้ายนี้ เคลคือหนึ่งในอาหารที่ดีที่สุดและมีสารอาหารมากที่สุดบนโลก

If you want to dramatically boost the amount of nutrients you take in, consider loading up on kale.

ถ้าคุณต้องการเพิ่มปริมาณสารอาหารจำนวนมากในการทานของคุณ เคลคือสิ่งที่คุณกำลังมองหา

แปลจาก https://www.healthline.com/nutrition/10-proven-benefits-of-kale

โดย บีมสิวซีเคร็ต (วรดาภา สุขพิมลกุล)


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s